سنخیت رجوی با انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران

سنخیت رجوی با انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران

سنخیت رجوی با انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، 13.02.2022

بعد از پیروزی انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران، سازمان مجاهدین خلق با وجهه مبارزه مسلحانه بر ضد شاه و آمپریالیسم و اعدام مؤسسین آن توسط ساواک شاه برای مردم ایران قابل احترام بود و هنوز چهره کریه مسعود رجوی در تزویر و دروغ و ماهیت تروریستی او برای مردم ناشناخته بود. طرفداری از این سازمان طبیعی بود و مردم به فراخوان آن ها پاسخ مثبت می دادند. اما بعد از تمامیت خواهی رجوی ملعون برای قبضه قدرت و ادعای پوچ او بر رهبری انقلاب ضد سلطنتی و رو آوردن به مبارزه مسلحانه علیه کسانی که این انقلاب را به ثمره نهایی رساندند و بعد از آن ترورهای خیابانی، ماهیت دو روئی و قدرت طلبی رجوی برای ملت ایران کاملا عیان شد. به همین دلیل پایگاه اجتماعی این سازمان به شدت تقریبا به صفر رسید به صورتی که کل ارکان سازمان به لانه موش خزیده و از انظار مخفی شدند و کاملا بر ضد انقلاب ضد ستم شاهی ایران، تیغ را تمام عیار از رو بستند و به کشتار و ترور کور فرزندان همین انقلاب رو آوردند و وضعیتی به وجود آوردند که هیچ جانی و جنایتکاری کمتر چنین رویه ای را انتخاب کرده بود. .

به همین دلیل، مسعود رجوی که از سر مستی بر تخت قدرت نشستن ناامید شده بود با دجالیت و حیله گری بی مانند با فریب رئیس جمهور منتخب ملت، آقای ابولحسن بنی صدر را با خود همراه و به کشور فرانسه برای حفظ جان کثیفش فراری داد و بعد هم داستان خیانت های او در حق آقای بنی صدر زبانزد عام و خاص شد و به وجهه این منتخب مردم در نزد مردم ایران ضربه نهایی زد و خود به دامن دشمن در حال جنگ با ملت و خاک ایران خزید و خیانتکاری خود در حق ایران و ایرانی را به اعلا درجه رساند و بر ضد مردم و کشور خود به خیانت، کشتار و جاسوسی روی آورد.

رجوی که خوی قدرت طلبی و سادیسم رهبری بودن در ذهن و ضمیرش نهفته است، هنوز که هنوز است ادعای رهبری انقلاب ضد سلطنتی دارد و هر ساله این نعره را سر می ‌دهد.

در عراق و در قرارگاه اشرف که نزدیک مرز ایران بود و مجهز به تسلیحات جنگی، زرهی، توپخانه و حتی هوانیروز بود و در حمایت و کنار ارتش و مخابرات(سازمان اطلاعات و امنیت) عراق قرار داشت و با تشکیل ارتش و تشکیلاتی با تزویر و حیله گری و کنار زدن و به کشته دادن و زندانی کردن رقیبان خود در سازمان مبادرت کرده بود و فرقه ای تک قطبی با کیش شخصیت بی مانندی به وجود آورده بود و افرادی را در چنگ خود به اسارت ایدئولوژیکی پوچ و بی محتوا کشانده و با دیکتاتوری و سرکوب مطلق و مشت آهنین هر گونه حدس و گمانه و نشانه ای از مخالفت با خود را زیر حمایت بعث، در نطفه خفه می کرد و کسی جرأت نه گفتن به دستورات او را نداشت و باید دستورات دیکته شده او را مو به مو در عمل و ذهن اجرا می ‌شد، یاوه گویی های شخص مسعود رجوی در رابطه با این که شخص خمینی رهبری انقلاب را از مجاهدین دزدیده برای مخاطبینی که ما بودیم و در اسارت ذهنی و جسمی قرار داشتیم قابل اغماض بود و چنین سخنانی در درون تشکیلات به همین ویژگی که اشاره کردم در ظاهر مخالفتی نبود اما اینکه الان که شخص رجوی مفقود شده و در لانه موش خزیده و فرقه ای با افرادی سن بالا آن هم در دل بورژوازی و قلعه مانز در کشور آلبانی با بحرانی بی نظیر از مشکلات تشکیلاتی و جدایی و پشت پا و لگد زدن افراد به ریسمان و طلسم رجوی به اسم انقلاب ایدئولوژیکی مریم که فروپاشی تشکیلاتش را در پی خواهد داشت، چرا باز هم مسعود رجوی و مریم رجوی بر این شعار دروغین خود اسرار دارند و انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران را در ید و اختیار خود قلمداد می ‌کنند؟ آیا این جوک قرن محسوب نمی‌شود؟

رجوی به جای اینکه به فکر پاسخ به جنایاتش باشد و دست از سر فرقه بحران زده اش بکشد باز در سالگرد انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران به حرافه گویی مزخرف رو آورده است. خود خوانده صاحب انقلاب مردم ایران می داند و نعره کانون های شورشی در ایران سر می ‌دهد و تبلیغات رسانه شیطان سازی و دروغ و تزویر این فرقه روی آن متمرکز است و انگار عنقریب توسط کانون های شورشی مسلح رجوی در داخل ایران، مسعود رجوی را در جایگاه آقای خامنه ای نشانده ‌و مریم رجوی هم جای آقای رئیسی بر تخت ریاست جمهوری اما برای این دو مادام العمری تکیه می زنند.

باید به این رجوی لعنتی گفت «ه ری» برو به فکر تاوان جنایاتت باش تو را دیگر با این ادا و اطوارها مرهمی نیست. با چند بار هک کردن در ایران توسط اربابان اسرائیلی – آمریکایی ات به اسم نحس شما و نشان دادن تصویر منحوس شما و زوجه شیاد و حیله گرت، سرنگونی محقق نخواهد شد. شما که عددی نیستید اربابان شما هم همین آرزو را به گور بردند و الان خودشان به لبه تنزل و پرتگاه و شقه رسیده اند و این ملت ایران است که با وجود تحریم های کمرشکن اربابانت، سرافرازانه راه و مسیر خود را طی طرق می ‌کند و به قله های بلند امنیت و بازدارندگی دست یافته است، پس آقای رجوی سر جایت در داخل سوراخ بتمرگ و به جنایاتت بیندیش.

امروز شما و خانم حیله گر تان است که خرواری از مشکلات در قلعه مانز روی سرتان خراب شده است. اندک افراد کهنسال با تشکیلاتی در حال فروپاشی، نافرمانی های تشکیلاتی و فرارهای روزانه و از همه مهم تر پشت پا زدن نیروهای وفادار به انقلاب کذایی مریم و سوراخ کردن این کشتی که فرقه را روی آن سوار کرده اید. بیاد داشته باشید روز به روز این سوراخ و شکاف بازتر شده و به زودی کشتی ات به زیر آب فرو خواهد رفت. دور نخواهد بود و سوخت سوز ندارد اما این فروپاشی و غرق شدن فرقه ات به قطع و یقین به زودی اتفاق خواهد افتاد. به امید آن روز.

„پایان“