مریم رجوی و اسرائیل

مریم رجوی و اسرائیل

محمد کرمی، وبلاگ عیاران، 31.01.2022

هك دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی: عامل انسانی داخلی یا سایبری خارجی؟

مریم رجوی و اسرائیل 

اگر مجاهدین اینهمه نفوذی (عامل انسانی حضوری) در حساسترین دستگاههای رژیم دارند که 25 شبکه اش را به صورت همزمان هک می کنند چرا تا حالا این کاررا نکرده بودند؟ و چرا همین تعداد یا بیشتر در سپاه و نیروهای نظامی نداشته باشند؟ که با این قیاس حتما باید داشته باشند. پس معطل چه هستند و چرا رژیم را سرنگون نمی کنند؟

تا زمان نگارش این مقاله در 24 ساعت گذشته که از هک شبکه های رادیو و تلویزیون جمهوری اسلامی با نشان دادن تصاویر رهبری سازمان مجاهدین (زوج رجوی) می گذرد، سازمان مجاهدین سعی کرده آن را به عامل انسانی و نفوذی داخل دستگاه تبلیغاتی (صدا و سیمای) رژیم نسبت بدهد و سخنگویان خارجی اش از جمله شاهین قبادی در پاریس و علیرضا جعفر زاده در آمریکا در مصاحبه با رسانه های فارسی زبان می گویند که این هک و حملۀ سایبری نبوده بلکه کار خود به خودی و بدون تشکیلات هواداران سازمان مجاهدین و کانونهای شورشی هستند که در دستگاههای رژیم ایران نفوذ کرده اند. این سخنگویان طوری حرف می زنند که به شنونده این برداشت را بدهند که سراسر نهادهای رژیم از جمله حساسترین آنها مانند رادیو و تلویزیون مملو از هواداران سازمان مجاهدین است و خود سازمان هم بعد از اینکه آنها کارشان را انجام می دهند از کار آنها مطلع می شود. علیرضا جعفر زاده می گوید: من از طریق رسانه ها مطلع شدم. شاهین قبادی هم می گوید که به نظرم کار هواداران مجاهدین و کانونهای شورشی آنها باشد!!.

اولا اگر کانونهای شورشی خود سرانه عمل می کنند و ارتباطی با تشکیلات سازمان مجاهدین در آلبانی ندارند پس چرا رسانه های این سازمان آنها را شماره گذاری می کند و برای آنها پیامهای رمزی با شماره و اسم رمزشان می فرستد؟ ثانیا چرا همین حرف را فقط سخنگویان سازمان به صورت شفاهی می گویند و خود سازمان هیچ اطلاعیه رسمی در این مورد نداده و این کار را برعهده نگرفته است و در سایتهایش به صورت کتبی مطلقا عبارت هواداران مجاهدین یا کانونهای شورشی در این مورد به کار نبرده است؟

اگر سازمان مجاهدین در داخل تشکیلات 25 شبکۀ حساس رژیم که تمام کارمندانش از خانواده های هزار فامیل اخص رژیم هستند اینهمه آدم نفوذی دارد چرا تا حالا اینهمه سالها منتظر مانده بودند و از این کارها نمی کردند و نیز در این صورت حتما در سپاه و تمام نهادهای نظامی و سیاسی رژیم هم نفوذی دارند و چنانکه شاهین قبادی گفت تا بیت خامنه ای هم نفوذی هم داریم!! خوب؛ پس چرا کودتا نمی کنند؟ معطل چه هستند؟ بفرمایند رژیم را سرنگون کنند؟

 تمام این ادعاهای سازمان مجاهدین دروغ و مردم فریبی و توهین به شعور مردم می باشد.

 این کار نتیجۀ پیوند جدید سازمان مجاهدین با اسرائیل است و چنین کار پیچیده ای فقط از عهدۀ اسرائیل بر می آید و کار عامل انسانی نیست بلکه هک و سایبری اسرائیل است.

رهبری سازمان چون اکنون ساکن اروپا است می خواهد خودش را از هرگونه تعقیب قضائی بین المللی و کشورهای اروپایی از جمله آلبانی که به رهبران و اعضای این سازمان جا داده است به اتهام دست داشتن در کار هک و سایبری که کاری غیر قانونی است دور کنند. کانون شورشی فقط اصطلاح مجاهدین برای افراد موهوم خودش در داخل ایران است که وجود خارجی ندارند.

چطور کانون شورشی بدون ارتباط با تشکیلات و خود به خود اینطور منظم و همزمان در 25 رسانه عمل می کنند؟؟.

سازمان مجاهدین مطلقا توان و قدرت چنین کار پیچیده ای را ندارد و این کار تنها از عهدۀ کشوری برمی آید که به مرکز انترنت دسترسی داشته باشد یعنی آمریکا و اسرائیل؛ و از آنجا که اسرائیل اکنون در منطقه بیشترین تضاد را با رژیم دارد و نمونه چنین کارهایی را در سالهای اخیر بارها در داخل ایران انجام داده از جمله هک کردن سایتهای مراکز هسته ای رژیم و هک کردن شبکۀ انترنتی توزیع بنزین در تهران با همینگونه شعار علیه خامنه ای و هک کردن دوربینهای زندان اوین و… به یقین در پیوند و ارتباطات بین سازمان مجاهدین و اسرائیل بر پایۀ سنت دیرین این سازمان مبنی بر استفاده از هر شکافی با رژیم این کار توسط اسرائیل انجام شده است.

 در همین راستا هم به عنوان قدردانی سازمان مجاهدین از نخست وزیر اسرائیل، سایت رسمی این سازمان امروز سخنان نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل در مورد گفتگوهای وین را مبنی بر اینکه در صورت حصول توافق ما متعهد به آن نخواهیم بود در صفحه اول خود با عکس نفتالی بنت در حال دست تکان دادن منتشر کرد کاری که در تاریخ نشریه و سایت مجاهدین برای اولین بار صورت می گیرد. ولی به دنبال انتشار عکس این خبر توسط ایرانیان و نشان دادن اینکه سازمان مجاهدین علاقه اش به اسرائیل و نخست وزیر آن کشور را برای اولین بار علنی کرده است؛ سازمان مجاهدین عکس نفتالی بنت را از متن خبرش حذف کرده و به جای آن عکس اجلاس گفتگوهای وین را گذاشت که به ضمیمۀ این مقاله آنها را می بینید.

مریم رجوی و اسرائیل

لینک به منبع

مریم رجوی و اسرائیل