عاقبت چهره فرقه رجوى بدون روتوش

عاقبت چهره فرقه رجوى بدون روتوش

عاقبت چهره فرقه رجوى بدون روتوش

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، 30.01.2022

عمل فرقه رجوی در انتشار تصویر نخست وزیر اسرائیل و درج موضعگیری او در رابطه با توافق برجام در سایت رسمی مجاهدین برای اولین بار نشانه چیست!؟

رجوی که خود را حامی خلق فلسطین تا الان جا می زد ولی در خفاء مزدور رژیم غاصب و کودک کش اسرائیل بود، چرا الان پرده را کنار زد و رسماً خود را در آغوش این رژیم انداخت؟

چرا بعد از هک شدن چند شبکه تلویزیون ایران و نشان دادن تصاویر منحوس زوج رجوی برای چند ثانیه، این فرقه چهره اصلی خود را که همان مزدور و خود فروش در خدمت موساد و سیاه است را رو کرد و تصویر چهره نخست وزیر اسرائیل را بر روی سایت خود قرار داده است؟

آیا اساساً بلف های سران کودک کش اسرائیل و جنگ طلبان آمریکایی حامی فرقه رجوی در رابطه با تهدید ایران و شانتاژهای توخالی آن ها و دروغ‌های شاخدار و بچه گانه دشمنان ملت ایران از نتانیاهو گرفته تا جان بولتون و پمپئو، دردی از آن ها دوا کرده است که در سایه آن رجوی ابراز وجود کند و باد به غب غب دهد یا این که انسجام ملی ملت ایران و قدرت بازدارندگی آن، چنان  ریشه اسرائیل و آمریکا را سست کرده است که روز به روز و ماه به ماه و سال به سال تشتت و افول و زوال سیاسی و قدرت نظامی شان را در معرض دید همگانی قرار داده است و بحران‌های عدیده ای گریبانگیر آن ها کرده است؟

معلوم نیست که رجوی به چی می نازد! آیا پخش یک تصویر بر روی یک شبکه تلویزیونی، قدرت و  سرنگونی برای رجوی به ارمغان می آورد!؟

واقعیت این است که اولا این چنین کاری از ید و توان علمی و قدرت نرم و سخت افزاری فرقه رجوی خارج است و با اطمینان می ‌توان گفت که کار اربابان این فرقه و با نام این فرقه صورت گرفته است تا طبق منطق بلف و دروغ آن ها ملت ایران را دچار  تزلزل و تنش کنند اما آن چه که از ملت ایران در شبکه اجتماعی مشاهده شد جز نفرت آن ها از رهبری و سران فرقه تروریستی عایدی برای آن ها نداشت و این نشان داد که فرقه رجوی هیچ گونه پایگاه اجتماعی در داخل ایران ندارد و ملت ایران آن را دشمن و خیانتکار شماره یک خود قلمداد کرده و می ‌کند.

درج عکس نخست وزیر اسرائیل در سایت رسمی فرقه نشان دهنده ته خط این فرقه است و پوچی و باخت مسیر فرقه را به خوبی نمایان می ‌کند. واقعیت این است که مذاکرات اتمی ایران به نقطه سرانجامی رسیده است و نتیجه آن هر چه که باشد به نفع مردم ایران خواهد بود و از این روست که نوشادر به زوج رجوی تزریق شده است و به پرت و پلاگویی و هذیان رو آورده اند. به همین دلیل است که مسعود رجوی از سوراخ موش ندا سر داده که کانون های نداشته شورشی اش برای شورش بعد از خاتمه ویروس کرونا آماده باشند. واقعاً چه آدم وقیه و بی دنباله ای است این رجوی، چه فکر می‌کند!؟ بنظر بنده، کاملاً پیری و انزوای سوراخ موشی مخ مسعود رجوی را پوسانده است که چنین پیام هایی از خود در می کند.

باید به این جرثمه فساد و تباهی گفت که خودت گوش دراز هستید که فکر می کنید بقیه گوش دراز هستند، اگر در چنته تیری داشتید تا کنون آن را شلیک کرده بودید، خواهشاً بگیر در سوراخ ات بتمرگ تا دست عدالت آن یقه کثیف ات را بگیرد و جواب جنایاتت را پس دهید.

نکته ای که باید یادآوری کرد این است که ضعف آمریکا و اسرائیل در برابر ایران با توجه به ارتباطات و پیشرفته های منطقه ای ایران از رابطه با چنین و روسیه گرفته تا کشورهای قفقاز و البته کشور آذزبائیجان تا برقراری ارتباط با کشورهای حوزه خلیج فارس به خصوص عربستان را به خوبی نشان داده است و تشتت و بحران در هیأت حاکمه آن ها و مشکلات پیش رویشان به صورت عدیده گریبانگیرشان شده است و افول آن ها را به نمایش می گذارد و برای فرقه رجوی که دستمال دست این جانیان بر ضد کشور و ملت ایران بوده، به صورت مضاعف باید گفت که آن ها این دستمال پوسیده و بی خاصیت را دیگر نیازی ندارند و لاجرم دور ریخته می ‌شود و سوزش و ترس رجوی هم از همین نقطه نشأت گرفته و این واقعیتی انکارناپذیر است و از این پس عواقب به گل نشستگی کشتی فرقه رجوی نمایان و نمایان تر خواهد شد.

„پایان“