خاطرات آقای بخشعلی علیزاده اسیر جنگی مجاهدین خلق – قسمت هشتم

خاطرات آقای بخشعلی علیزاده اسیر جنگی مجاهدین خلق – قسمت هشتم

خاطرات آقای بخشعلی علیزاده اسیر جنگی مجاهدین خلق – قسمت هشتم

بازگشت بخشعلی علیزاده اسیر جنگی صدام و رجوی

با سلام

خدابنده هستم ، مسعود

به هشتمین شماره پادکست خاطرات خوش آمدید

امروز نوزدهم دی ماه 1400، نهم ژانویه 2022 خدمت آقای بخشعلی عیلزاده از تهران هستم.

بخش هشتم خاطرات ایشان

بازگشت بخشعلی علیزاده اسیر جنگی صدام و رجوی

آقای علیزاده در هفت بخش قبلی از خاطرات خود از

– خدمت سربازی و اسارت در جنگ

– کمپهای صدام و مجاهدین، بحث های ایدئولوژیک، طلاقهای اجباری و جداکردن کودکان

– تفکرات مسعود رجوی، تعهد گیریها، تعطیل و تشکیل های مکرر سازمان مجاهدین خلق

– شکست صدام، ورود امریکا، مخفی شدن مسعود رجوی و فرار مریم رجوی

صحبت کردند

ایشان همچنین نگاهی داشتند به پروسه

– خروج امریکایی ها، قطع امید رجوی از بازگشت حزب بعث و  ورود سازمان ملل به مشکل کمپ اشرف

– درگیری های کمپ اشرف، انتقال نفرات به کمپ موقت لیبرتی و وضعیت نفرات در کمپ لیبرتی

– انتقال نفرات از عراق به آلبانی، شرایط اولیه در آلبانی، نقش سفارت امریکا

– نقش سازمان ملل، بسته شدن دفتر سازمان ملل و خیریه رمسا تحت فشار امریکا

– فشار بر افراد و خانواده ها برای جلوگیری از ریزش شدید نیرو و انحلال نهایی سازمان مجاهدین خلق

– تعهد گیری ها، تهدید ها، فرار نفرات و واکنش های رجوی به ریزش نیرو

– تقابل رجوی با تعهداتی که امضاء کرده بود، سعی در ترساندن و قرار دادن جداشدگان در مقابل جداشدگان

– آغاز پروسه شناخت واقعی ماهیت سازمان مجاهدین خلق بعد از خروج از آن

آقای علیزاده در بخش هشتم بیاد آورند

– ورود امریکایی ها، مصاحبه های مربوطه در آلبانی، پیشنهاد ارائه کمک در صورت امضاء عفونامه و قبول شریط دیگر

– وصل شدن ایشان به خانواده در ایران و دریافت کمک

– مسیر خروج از آلبانی تا ورود به آلمان

– شرایط آلمان، دریافت پناهندگی سیاسی، شرایط زندگی، تصمیم به بازگشت به میهن، دشواری ها و کمک هایی که در این مسیر وجود داشت

– پس دادن پناهندگی و بازگشت به میهن

– وضعیت بعد از بازگشت به میهن، شرایط اداری و شرایط اقتصادی کشور، تشکیل خانواده و پدرشدنشان

خاطرات آقای بخشعلی علیزاده را در این بخش با یادی از وضعیت آنهایی که هنوز در چنبره رجوی گرفتارند و با امید به آزادی آنها به پایان بردیم.

در بخش بعدی، بخش آخر، سوالهایی را که  بدستمان رسیده مطرح کرده و با نگاهی کلی تر به این راه طی شده از تهران به بغداد، از بغداد به تیرانا، از تیرانا تا برلین و النهایه بازگشت به تهران، سعی در پاسخ به برخی چرایی ها خواهیم داشت.

محبت کردید، همراه باشیم

قسمت بعدی هم انشاالله بزودی

خاطرات آقای بخشعلی علیزاده اسیر جنگی مجاهدین خلق – قسمت هشتم

لینک به قسمتهای قبلی:

لینک به منبع (خاطرات – مسعود خدابنده – ساند کلاد)

بازگشت بخشعلی علیزاده اسیر جنگی صدام و رجوی

***