علی جهانی میهمان مردم تی وی(کریسمس و فرقه رجوی)

علی جهانی میهمان مردم تی وی(کریسمس و فرقه رجوی)

علی جهانی میهمان مردم تی وی(کریسمس و فرقه رجوی)

علی جهانی - کریسمس و فرقه رجوی

آقای علی جهانی

آقای علی جهانی دربرنامه زنده این هفته کانون آوا درتلویزیون مردم

برنامه های زنده مصاحبه با جداشدگان ومنتقدین سازمان مجاهدین در تلویزیون MardomTv.com

روزیکشنبه 26 دسامبر 2021 برابر با پنجم دی ماه ساعت 12 ظهربوقت واشنگتن، ساعت 18 بوقت آلمان و ساعت 20:30 بوقت ایران آقای علی جهانی عضو جدا شده فرقه مجاهدین در آلمان  دررابطه با
– سوء استفاده فرقه رجوی از کریسمس و اخاذی از شهروندان اروپایی تحت عنوان مالی اجتماعی
– نقطه مختصات کنونی فرقه رجوی
صحبت کردند.

مجری برنامه آقای پارسا سربی مدیر تلویزیون مردم بودند.  ببنندگان وشنوندگان تلویزیون مردم درطول برنامه از طریق تلفن، ایمیل ویا فیسبوک مسنجر با مهمان برنامه تماس حاصل نموده و سئوالات خودرا مطرح کردند.توجه همه علاقمندان را بدیدن و شنیدن این برنامه جالب جلب می کنیم.

لینک به منبع