کودکان سرباز مجاهدین خلق – مصاحبه با ادوارد ترمادو

کودکان سرباز مجاهدین خلق – مصاحبه با ادوارد ترمادو

کودکان سرباز مجاهدین خلق – مصاحبه با ادوارد ترمادو

آقای ترمادو دربرنامه زنده این هفته کانون آوا در تلویزیون مردم

برنامه های زنده مصاحبه با جداشدگان ومنتقدین سازمان مجاهدین در تلویزیون MardomTv.com

روزیکشنبه 19 دسامبر 2021 برابر با 28 آذر ماه 1400 ساعت 12 ظهربوقت واشنگتن، ساعت 18 بوقت آلمان و ساعت 20:30 بوقت ایران

آقای ادوارد ترمادو عضو جدا شده فرقه مجاهدین در آلمان  دررابطه با
– خط ممتد جاسوسی در فرقه مجاهدین
– آوارسنگین افشاگری نوجوانان یا کودک سربازان دیروز بر سر فرقه رجوی صحبت کردند.

 

مجری برنامه آقای پارساسربی مدیر تلویزیون مردم بودند.  ببنندگان وشنوندگان تلویزیون مردم درطول برنامه از طریق تلفن، ایمیل ویا فیسبوک مسنجربا مهمان برنامه تماس حاصل نموده و سئوالات خودرا مطرح کردند.توجه همه علاقمندان را بدیدن و شنیدن این برنامه جالب جلب می کنیم.

لینک به منبع

کودکان سرباز مجاهدین خلق – مصاحبه با ادوارد ترمادو