تظاهرات مردم اصفهان و پارس خوابیده رجوی ها

تظاهرات مردم اصفهان و پارس خوابیده رجوی ها

تظاهرات مردم اصفهان و پارس خوابیده رجوی ها

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، 21.11.2021

فرقه بی صاحب رجوی در  ایستگاه آخر عمر خود هم دست از دروغ گویی بر نداشته و طبق معمول هر اتفاقی که در رابطه با ایران می افتد با شیادی و مزورانه ترین  شیوه ابراز می خواهد آن را به نفع خود مصادره  و طبق همیشه به خرمنی از  دروغ و ریا رو می آورد. آخر کسی نیست از این مریم رجوی بپرسد، ای عجوزه، تظاهرات مردم اصفهان به شما چه ربطی دارد که شوهر فراری و قایم شده در سوراخ موش، باز هم هوایی شده و بادی از خود در کرده و در این رابطه پیام داده است. ربط دادن اعتراض مسالمت آمیز مردم اصفهان یا اعتراض خوزستان چه دردی از شما دوا خواهد کرد!

مردم ایران بیگانه پرست نیستند  و نخواهند بود. هر وقت ذره ای احساس کنند که دشمنان مردم ایران از چیزی که انجام می ‌دهند سؤاستفاده خواهند کرد آن مسیر را سد خواهند نمود. بنظر من تنها شاخص کل مردم ایران که باید به آن اشاره کرد نفرت و انزجار بی حدی است که از رجوی و سران جانی و ضد مردمی ایران دارند و خواهند داشت و این واقعیت بر هیچ کس پوشیده نیست، هر چه این فرقه در لجن خودفروشی و  مزدوری بیشتر فرو می ‌رود نفرت و انزجار مردم هم نسبت به آن افزایش خواهد یافت به خصوص الان که در آلبانی در انتظار ایستگاه پایانی عمر تشکیلاتی تروریستی خود نشسته و در ‌ وانفسای غرق شدن خود دست و پا زدن  و تقلاي جنون آميزي را تجربه مي كنند.

رجوی که در جعل واقعیات متبحر است و فکر می ‌کند از کاهی به نفع خود به دروغ کوهی بسازد و به دروغ هر نکته و پارامتری در رابطه با مردم ایران را به نفع فرقه خود مصادره کند، سخت در اشتباه است. الان دنیای واقعیات و ارتباطات است و به دروغ نمی‌شود یک سناریویی ساخت که مردم فریب بخورند.

دم زدن از کانون های شورشی که مدعی هستید در ایران دارید و آماده سرنگونی و قیام هستند، برای مردم ایران پشیزی ارزش ندارد و مردم ایران به قاتلین فرزندان خود جواب مطمئنی داده اند و آن هم این است، ای رجوی ملعون به دروغ ادعایی در ایران سرافراز نداشته باش، این مهد شیران جای مزدور و شغال و خودفروش نیست. اگر ادعای کانون شورشی و هوادار در ایران دارید یک تظاهرات در حمایت از خود راه بیندازید تا مردم دنیا بفهمند که شما در ایران پایگاه اجتماعی دارید!

شما حتی به شماره انگشتان دست و پا هم نیروی فدایی در ایران ندارید و گر نه برای اثبات خود آن ها را به قربانگاه می فرستادید تا در حمایت از شما یک شعار به نفع تان در اعتراضات سر داده و خود نیز آن را در دستگاه تبلیغاتی تا یک سال در بوق خبری نگه می داشتید و ادعای نشستن عنقریب بر تخت سلطانی داشتید.

آقای رجوی، با تجربه ای ربع قرنی که در تشکیلات شما و از شما داشته ام، تنها عصای زیر بغل آخوندها بوده اید و لاغیر، چرا که در هر سر فصلی در اعتراضات مردمی برای بهبودی وضعیت رفاهی و معیشتی خود، شما بودید که با گام گذاشتن دروغین در درون آن و به زعم خود مصادره آن به نفع فرقه، این مردم بودند که به خاطر نفرت از شما و سؤاستفاده شما از خواسته قانونی و به حق آن ها، مجبور به سکوت شدند و شما ناجوانمردانه و به شیوهای رذیلانه فقط خودت را می خواستید مطرح کنید برای اربابان و دشمنان مردم ایران و لاغیر.

خانم رجوی، واقعیت چیزی است که دیگر نمی ‌شود با دروغ و ریا و توپ و تشر و سخنان بیهوده و پوچ در رابطه با ایران، تنظیم کرد و مانند گذشته با فریب افکار کسانی به خصوص افراد در اسارت تشکیلاتی تان در قلعه ماینز، آن ها را فریب داد و سرگرم کرد و بقاء عمر برای خود خرید.

خانم رجوی، دیگر نه حمایت دلار بگیران جنگ طلب آمریکایی و اروپایی در سخنرانی به نفع شما و نه حمایت سازمان های جاسوسی و نه حمایت برخی از شیوخ عقب مانده و مرتجع عرب، دردی از شما دوا نخواهد کرد. تنها راه و‌ مسیری که در چشم انداز دارید، دقمرگ شدن از ابهت و سرافرازی مردم ایران و قدرت و توان بازدارندگی ملی در برابر اربابان رو به زوال شماست. با سیلی روی خود را سرخ نگه ندارید. خیمه شب بازی راه انداختن با خرج‌های هنگفت برایتان فایده ندارد. تبلیغ دادگاه و ربط آن به نفع خود جز ماهیت تروریستی شما را بر ملا نخواهد کرد. فقط منتظر دادگاه اصلی ملت ایران باش که خود و شوهر خائن ات در آن به محاکمه کشیده شوید و از ترس آن شب و روز ندارید.

حتی دیگر این ترفندها برای سرپا نگه داشتن تشکیلاتت و مغزشویی اسیران، جز تمرد و نافرمانی و فرار عایدی نخواهد داشت و این شما هستید که روز به روز زیر فشار فروپاشی دقمرگ خواهید شد.

پاینده باد ایران سرافراز و قدرتمند

نابود باد رجوی

„پایان“