حکایت گنجشک درنده و اپوزسیون جعلی

حکایت گنجشک درنده و اپوزسیون جعلی

حکایت گنجشک درنده مجاهدین خلق و خرکیف شدن اپوزسیون جعلی

چند روز پیش دشمنان کشور ما ایران در یک عملیات سایبری به زیرساخت های سوخت رسانی حمله کردند ، بنا به گفته حمله کنندگان سایبری که در اسرائیل وامریکا وسعودی صدایشان شنیده میشود ، هدف از حمله سایبری به زیرساخت های پمپ بنزین ها ایجاد نارضایتی درمردم وبه خیابان کشاندن انها  بوده است ، در همین حال در کمپ های خائنین جشن و سرور برپاست ، چرا که توانستند مقداری مردم ایران را به رنج وسختی بکشانند .

این اولین بار نیست و آخرین بار هم نخواهد بود که اپوزسیون جعلی وخائن از درد و رنج و آلام مردم ایران به جشن و شادی میپردازد ومثل عنتر و منتر بالا وپائین میپرند. بیاد داشته باشیم همین عناصرمفلوک و بی وطن، همانهائی بودند که در وقایع آبان 98 با تحریک احساسات جوانان حوادث آن سال را رقم زدند. عناصر بزدل وترسو که حتی جرات ندارند به آنچه میگویند عمل کنند والا اگر مرد یا زن میدان بودند خودشان وارد میدان میشدند. آنچه امروز میبینیم نمایشی واقعی از چهره کثیف این خائنین است که به زبان خودشان بیان میکنند.

بارها گفته ایم و باز هم میگوئیم. اپوزسیون جعلی که تشکیل شده از سازمان مجاهدین خلق ، سلطنت طلبان و تجزیه طلبان و چپ های درسایه عموسام عناصر مفلوکی هستند که در درجه نخست با کشور ایران و با مردم ایران میجنگند. برای فهم این موضوع کافیست سری بزنید به دهها شبکه ضد ایرانی همچون سعودی نشنال ، منو تو و و و و مصاحبه های آنها که چگونه با قدردانی از اسرائیل بابت عملیات سایبری ابراز خوشحالی میکنند ونکته جالب اینجاست برای توجیه این کثافتکاریشان میگویند مردم ایران دوست دارند پمپ بنزین ها بسته شود و ضرر مادی ببینند.

گنجشک درنده مجاهدین خلق

مجاهدین خلق استاد بزرگ این خائنین که رسوای عالم و آدم هستند  وهمچنان در غار رهبرعقیدتی گیرافتاده اند، با پخش فیلم هائی از پمپ بنزین های خالی و یا ترافیک شدید در پمپ بنزین ها تبلیغ میکنند که مردم معترض حکومت شده اند که بنزین ما کو؟ حماقت و کله پوکی اپوزسیون جعلی به گونه ایست که حتی یک بچه هم میتواند بفهمد که مشکل پیش امده بخاطر حمله سایبری بوده و نه چیز دیگر در نتیجه مردم برخلاف ابان 98 هوشیارانه وارد شدند ونقشه کثیف این بی وطن ها را خنثی کردند.

همانگونه که بارها گفته ایم تمام حرکات این بی وطن ها همان قماشی که در بالا ذکر شد در یک اطاق فکر مشترک سازماندهی میشود و سازمان دهنده آنها نیز اندیشکده های صهیونیستی و سعودی و امریکائی هستند. مجاهدین خلق و سلطنت طلبان و تجزیه طلبان اگرچه باهم متفاوتند اما از یک مغز مشترک پیروی میکنند. نوک پیکان همه حملات نیز در درجه نخست مردم هستند. برای فهم این موضوع کافیست به تحریم هائی که در سالیان گذشته اعمال شده بنگریم. تحریم داروهای ضروری برای بیماران خاص همچون بیماران پروانه ای، تحریم داروهای سرطان ودهها تحریم داروئی دیگر از جمله دستگاههای تنفسی برای مبارزه با کوید 19. تمامی این تحریم ها با مشاوره همین خائنین ضد ایرانی به اندیشکده های صهیونیستی و امریکائی  صورت گرفته است. هدف یک تا صد این نوع تحریم ها هم فشار اقتصادی و داروئی به مردم است تا مردم را وادار به خیابان آمدن کنند. در حمله سایبری به زیرساخت های پمپ بنزین ها هم همین نیت دنبال شده است.

 

یک مقام امریکائی سالها پیش گفته بود هر کار کثیفی که ما نتوانیم انجام دهیم به سازمان مجاهدین خلق میسپاریم. این یک واقعیت است که به اثبات رسیده و نیازی نیست مقام امریکائی بگوید. مسعود رجوی از وقتی که فهمید دیگر هرگز به تاکید هزار باره میگویم هرگز و هرگز پایش به ایران نخواهد رسید، دست به هر کثافتکاری زد. تاریخ ایران زمین کمتر موجودی مثل او را به خود دیده است. جنگ اصلی امروز رجوی و دار و دسته ا ش با مردم ایران و کشورایران است. رجوی با خود می اندیشد وقتی آب از سرش گذشته دیگر فرقی نمیکند چه یک وجب باشد یا هزار متر و البته این حکایت در مورد دیگر خائنین نیز صادق است. کله پوک هایی که میخواهند جنگ مسلحانه راه بیاندازند. راهی که مسعود رجوی چهل سال است در باتلاق آن دست و پا میزند وآخرش هم  به اینجا ختم شده که برود زیر دشداشه مرتجع ترین آدمخواران مخفی شود. حداقل خوب است این کله پوک ها بروند از مسعود رجوی عبرت بگیرند. لازم به توضیح است همین الان نه مسعود رجوی و نه مریم رجوی و نه سازمانی به اسم مجاهدین خلق حتی جرات ندارند اسم مبارزه مسلحانه را بیاورند. این که چیزی نیست سازمان مجاهدین خلق صدها نیروی سایبری دارد که حتی جرات ندارد اسم مجاهدین خلق  را بیاورد بقیه پیشکش .

اما نکته دیگر که از همه جالبتر است اسم این گروه مثلا هکرسایبری است که اسم خود را گذاشته اند گنجشک های درنده واقعا که قسمت دوم اسم شان بسیار برازنده شان است و در درنده بودن این جماعت شکی وجود ندارد. اسم پرنده نجیب و زیبا و قاطی کردن اسم این پرنده نجیب با یک حیوان درنده این هم ازعجایب جالب در دشمنان ایران و مردم ایران است که آنها را به مضحکه تبدیل میکند.

مردم ایران پس از اینهمه تجربه به خوبی هوشیار شده اند و فریب گنجشک نماهای درنده را نخواهند خورد. روزگار شارلاطانیسم پایان یافته. با هوشیاری مردم ایران همه ترفندها به شکست می انجامد. و مردم ایران پیروز میدان خواهند بود.

حکایت گنجشک درنده مجاهدین خلق و خرکیف شدن اپوزسیون جعلی 

***