شکست توطئه فرقه رجوی در آلبانی(آقای احسان بیدی)

شکست توطئه فرقه رجوی در آلبانی(آقای احسان بیدی)

احسان بیدی آلبانی شکست توطئه فرقه رجوی در آلبانیایران اینترلینک، بیستم اکتبر 2021:… رجوی با خرج بالا یکبار هم ایشان را توسط نفراتی که خودشان را پلیس معرفی کرده بودند بصورت غیرقانونی به مرز یونان برده شده و آنجا بدون هیچ پناهی رها شده بود. وی بارها توسط مافیای آلبانی و نفرات خود سازمان تهدید به مرگ شده است. شکست مجاهدین خلق از آقای احسان بیدی در آلبانی از یک طرف نشاندهنده عزم جزم جداشدگان و خانواده ها برای برچیدن بساط برده داری مدرن در کمپ بدنام اشرف سه و از طرف دیگر زبونی و خارج شدن اهرم های قدرت از دست مافیای فرقه رجوی است. شکست توطئه فرقه رجوی در آلبانی ( آقای احسان بیدی ) 

Rajavi House of Cards Destroyed By Ehsan Bidi Rajavi House of Cards Destroyed By Ehsan Bidi 

شکست توطئه فرقه رجوی در آلبانی ( آقای احسان بیدی ) 

شادباش و تبریک خانواده ها و جدا شده های داخل ایران به آقای احسان بیدی آقای احسان بیدی که بخاطر توطئه های مریم رجوی و سازمان مجاهدین خلق در آلبانی و در نتیجه فساد در حکومت بدون هیچ دادگاهی دو بار و هر بار بمدت قریب یکسال زندانی شده بود بالاخره توانست از اخراج اجباری جلوگیری کرده و از زندان آزاد شود. رجوی با خرج بالا یکبار هم ایشان را توسط نفراتی که خودشان را پلیس معرفی کرده بودند بصورت غیرقانونی به مرز یونان برده شده و آنجا بدون هیچ پناهی رها شده بود. وی بارها توسط مافیای آلبانی و نفرات خود سازمان تهدید به مرگ شده است. شکست مجاهدین خلق از آقای احسان بیدی در آلبانی از یک طرف نشاندهنده عزم جزم جداشدگان و خانواده ها برای برچیدن بساط برده داری مدرن در کمپ بدنام اشرف سه و از طرف دیگر زبونی و خارج شدن اهرم های قدرت از دست مافیای فرقه رجوی است. لازم به ذکر است که بعد از مفقود شدن مسعود رجوی و اخراج مجاهدین از عراق به آلبانی امریکا و انگلیس بارها تقاضای ویزای مریم رجوی را رد کرده و اخیرا اتحادیه اروپ و کشور فرانسه نیز وی را اخراج کرده اند

شکست توطئه فرقه رجوی در آلبانی ( آقای احسان بیدی ) 

Maryam Rajavi imagined Ehsan Bidi is a pushoverMaryam Rajavi imagined Ehsan Bidi is a pushover

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/آزادی-احسان-بیدی-دومین-شکست-مریم-رجوی-د/

آزادی احسان بیدی دومین شکست مریم رجوی در آلبانی

آزادی احسان بیدی در آلبانیابراهیم خدابنده، انجمن نجات، نوزده اکتبر 2021:…  بالاخره پایداری و مقاومت آقای احسان بیدی و تلاش های نجات یافتگان در آلبانی و دعای خیر خانواده ها به نتیجه رسید و این سران فرقه رجوی بودند که در نهایت به زانو درآمدند و آقای بیدی بعد از دو سال مبارزه و پایداری، بر کرسی حق نشست و روز دوشنبه 18 اکتبر به طور کامل و بدون قید و شرط آزاد گردید. این دومین پیروزی بعد از اقدام به صدور مدارک شناسایی برای اعضای داخل اردوگاه فرقه رجوی در آلبانی در مدت اخیر است که خبر آن مجدداً موجی از شادمانی و خرسندی را در میان خانواده های چشم انتظار اعضای گرفتار در فرقه رجوی به همراه داشت. آزادی احسان بیدی دومین شکست مریم رجوی در آلبانی 

توطئه قتل احسان بیدی توسط مجاهدین خلق خنثی شدتوطئه قتل احسان بیدی توسط مجاهدین خلق خنثی شد

آزادی احسان بیدی دومین شکست مریم رجوی در آلبانی 

پیام مدیر عامل انجمن نجات به مناسبت آزادی بی قید و شرط احسان بیدی

خرسندی خانواده های چشم انتظار نسبت به آزادی بی قید و شرط آقای احسان بیدی

انجمن نجات سه‌شنبه 27 مهر 1400

آزادی احسان بیدی در آلبانی

همانطور که خانواده های محترم اعضای گرفتار در اردوگاه سازمان مجاهدین خلق در آلبانی مطلع هستند، طی دو سال اخیر انواع و اقسام دسیسه ها علیه آقای احسان بیدی، از نجات یافتگان فرقه رجوی در آلبانی، توسط سران مجاهدین خلق و با همدستی عوامل فاسد در سیستم امنیتی و انتظامی آلبانی به کار گرفته شد تا او را وادار به تسلیم نمایند.

او در دو دوره یک ساله بدون تفهیم اتهام و بدون محاکمه به صورت کاملاً غیرقانونی در بازداشت به سر برد و تحت شدیدترین فشارهای جسمی و روحی قرار گرفت. فرقه رجوی تا توانست علیه او دست به دروغ پراکنی و تبلیغات سوء زد و او را نمونه ای قرار داد در برابر کسانی که قصد جداشدن داشتند تا عاقبت کار خود را بدانند. سران فرقه رجوی رسماً در داخل تشکیلات همه را تهدید می کردند و مدعی بودند که می توانند شرایط احسان بیدی را برای هر کس که بخواهند در آلبانی رقم بزنند.

بالاخره پایداری و مقاومت آقای احسان بیدی و تلاش های نجات یافتگان در آلبانی و دعای خیر خانواده ها به نتیجه رسید و این سران فرقه رجوی بودند که در نهایت به زانو درآمدند و آقای بیدی بعد از دو سال مبارزه و پایداری، بر کرسی حق نشست و روز دوشنبه 18 اکتبر به طور کامل و بدون قید و شرط آزاد گردید.

این دومین پیروزی بعد از اقدام به صدور مدارک شناسایی برای اعضای داخل اردوگاه فرقه رجوی در آلبانی در مدت اخیر است که خبر آن مجدداً موجی از شادمانی و خرسندی را در میان خانواده های چشم انتظار اعضای گرفتار در فرقه رجوی به همراه داشت.

خبرهای این هفته نوید دهنده واقعیتی است که اسرای گرفتار در فرقه رجوی قطعاً به درهای خروجی و گام نهادن به دنیای آزاد نزدیک تر شده و به یاری خداوند به زودی از اسارت ذهنی و عینی نجات خواهند یافت.

ابراهیم خدابنده

لینک به منبع