چرا با مرگ دیوید ایمس مریم قجر عضدانلو عزا دار شده است؟

چرا با مرگ دیوید ایمس مریم قجر عضدانلو عزا دار شده است؟

چرا با مرگ دیوید ایمس مریم قجر عضدانلو عزا دار شده است ؟

برای هر ایرانی این سوال پیش می اید که چه اتفاقی افتاده است که مرگ دیوید ایمس برای فرقه رجوی این قدر سنگین است ؟! که در غم از دادن او به عزا داری نشسته اند !

چرا با مرگ دیوید ایمس مریم قجر عضدانلو عزا دار شده است

این اقای دیوید ایمس چه حمایت تمام عیاری از مریم قجر کرده بود که این طور به سوز و گداز افتاده است ؟! که او را بخشی از مقاومت می داند و در شمار شهیدان ازادی می چپاند  ؟؟ چرا این انگلیسی تبدیل شده بود به دوست بی همتا ؟  دریدگی را به نقطه ای می رساند مریم قجر که این مرده را تبدیل می کند به یکی از مظاهر ستودنی !!

چرا با مرگ دیوید ایمس مریم قجر عضدانلو عزا دار شده است

آیا دیوید ایمس در راه خدا تمام اعتبار سیاسی و پارلمانی اش را در دفاع ار فرقه رجوی گذاشت !؟ ضرب المثل فارسی می گوید هیچ گربه ای در راه خدا موش نمی گیرد . الان داستان این مرده سیاسی است که دارند حلوا حلوایش می کنند .این رزمنده پرشور مریم قجر چه کاری برای این فرقه انجام داده است که همیشه به ان مرده افتخار می کنند؟؟

بی هویت ترین فرد ایرانی نما مریم قجر است و سران فرقه رجوی هستند .دکتر ابوالحسن بنی صدر در سال 1360 مسعود رجوی را از ایران خارج کرد . در فرانسه هم به دلیل اینکه با زنده یاد بنی صدر بود هیچ گونه مجازاتی برای هواپیما ربائی به ملعون مسعود رجوی ندادند . پناهندگی دادند که بعد از ان کل تشکیلات مجاهدین به پاریس انتقال داده شد که تماما از اعتبار سیاسی اقای بنی صدر بود .زنده یاد بنی صدر چند روز قبل فوت کردند . مریم قجر نمک نشناس که موجودی خودش و کل تشکیلات را مدیون اقای  بنی صدر هستند ، یک پیام ساده برای در گذشت وی نداد بعد برای یک انگل انگلیسی این طور خود زنی می کنند .

این سوال پیش می اید دیوید ایمس ایا رابط فرقه با ام ای 6 بود که اینقدر برای فرقه رجوی مهم بود که برایش سنگ تمام گذاشتند !؟ چه رابطه ای مابین سیاست بازان انگلیسی و فرقه رجوی وجود دارد ؟ در تاریخ سیاسی  ایران انگلیس از طریق های مختلف به مردم ایران و خاک ایران خنجر زده است ایا این بار هم میخواهد از طریق فرقه رجوی مجدد جنایتی انجام بدهند .؟

لینک به منبع

چرا با مرگ دیوید ایمس مریم قجر عضدانلو عزا دار شده است ؟