ریزش نیرو در آلبانی

ریزش نیرو در آلبانی

ریزش نیرو در آلبانی 

آقای غفور فتاحیان در برنامه زنده این هفته کانون آوا درتلویزیون مردم

برنامه های زنده مصاحبه با جداشدگان ومنتقدین سازمان مجاهدین در تلویزیون MardomTv.com

روزیکشنبه 17 اکتبر 2021 برابر با 25 مهر 1400 ساعت 12 ظهربوقت واشنگتن، ساعت 18 بوقت آلمان و ساعت 19:30 بوقت ایران  آقای غفور فتاحیان عضوجدا شده فرقه رجوی از فرانسه دررابطه با – دلایل دشمنی سران مجاهدین با خانواده های اعضای خود چیست؟ – پشت پرده انتخاب مسئول اول با انتخاب چند دختر جوان و بی تجربه چه چیزی نهفته؟ – با جدا شدن پی در پی اعضای سازمان در آلبانی و اخیرآ هم آقای دهقان به نظر شما سازمان در چه شرایطی قرار گرفته؟  صحبت کردند.

مجری برنامه آقای پارساسربی مدیر تلویزیون مردم بودند.  ببنندگان وشنوندگان تلویزیون مردم درطول برنامه از طریق تلفن ویاایمیل با مهمان برنامه تماس حاصل نموده و سئوالات خودرا مطرح کردند.توجه همه علاقمندان را بدیدن و شنیدن این برنامه جالب جلب می کنیم.

لینک به منبع

ریزش نیرو در آلبانی