نقره داغ شدن وطنفروشان با پیروزیهای پیاپی ورزشکاران ایران

نقره داغ شدن وطنفروشان با پیروزیهای پیاپی ورزشکاران ایران

منصور نظری، ایران اینترلینک، 15.10.2021

نقره داغ شدن وطنفروشان با پیروزیهای پیاپی ورزشکاران ایران

اگر نگاهی به کتابهای قطور  تاریخ وتمدن ایران که در کتابخانه ها خاک میخورند داشته باشیم ، واگر  نگاهمان در عین حال موشکافانه باشد میتوانیم از لابه لای برگ های پژمرده نام خیانتکارانی را بیابیم که به ایران واین میهن خیانت کردند. مردمانی از همین اب وخاک وبا همین زبان وفرهنگ که به خدمت دشمنان ایران درامدند ، تا اهداف دشمنان را پیاده سازی کنند .

نقره داغ شدن وطنفروشان با پیروزیهای پیاپی ورزشکاران ایران

تاریخ معاصر ایران نیز پر است از خیانت عناصر وطن فروشی که به این سرزمین واین مردم خیانت کردند. بدون تردید دوران قاجار یکی از بدترین کابوس های این سرزمین است. در این دوران بود که بخش های وسیعی ازایران بزرگ وپهناور همچون هرات ، سمرقند ، بخارا ، نخجوان ومناطقی از کردستان وبلوچستان را به سادگی از دست دادیم ودر پی آن با تسلط خاندان پهلوی این پازل تکمیل شد وبخش های دیگری از ایران را ازدست دادیم. اینها حقایق حسرت برانگیزی هستند  که با ورق زدن برگ های تاریخ به آن برمیخوریم والبته  در تمامی این دورانها خیانت عناصر داخلی نقش بسیار تعئین کننده داشته است. کاری که خائنین کردند هیچگاه از عهده دشمنان بیرونی برنمی آمد .

 

پس از پیروزی انقلاب ایران کشورما جان تازه ای گرفت اما دیری نپائید که خائنین این بار در شکلی دیگر ظهور کردند تا ایران را در تمامیتش ویران کنند. چهار جنگ بزرگ در چهارسوی ایران (خوزستان ، کردستان ، اذربایجان ، گیلان و مازندران گنبد) دشمنان تاریخی ایران بدنبال تکمیل نابودی کشوری به نام ایران بودند وعصای دستشان خائنین داخلی.

 در شرایطی که کشورزیر فشار خائنین داخلی بود صدام حسین به ایران حمله کرد تا سودای تجزیه ایران را کامل کند. بعضی ها فکر میکنند دشمنی با ایران بخاطرنوع حکومت است درصورتی که دشمنان تاریخی ایران با کشورایران مشکل دارند و نه فقط حکومت آن. آنها اساس وجودی ایران را نشانه رفته اند وحتی اگر نوع دیگری از حکومت هم میبود همین داستانها وجود میداشت. سقف خواسته دشمنان سرزمین ما  ویران سازی ایران و تجزیه آن است و کف خواسته شان ایران تحقیر شده وتحت سیطره. بزرگترین کمک کار دشمنان ایران خائنین هستند. دست های اشکار وپنهانی که در این چهل وسه سال به خدمت گرفته شده اند تا رویای اربابانشان را محقق کنند .

 

پرچمدار اصلی خیانتکاران سازمان مجاهدین خلق است.  سازمانی که تا بن استخوان در دشمنان ایران ذوب شده است. با ورق زدن صفحات تاریخ چهل وسه سال ایران همه جا نام سازمان مجاهدین خلق بعنوان خائنین به میهن نمایان است. همراهی با صدام حسین متجاوز به خاک ایران و دادن گرای مناطق نظامی ومناطق مهم وحیاتی به صدام حسین و پس از صدام نیز همراهی با کثیف ترین عناصر ارتجاعی منطقه وهمراهی وکمک به تروریستهای بین اللملی درترور دانشمندان ومقامات نظامی و دادن مهمترین اخبار و اطلاعات مربوط به زیرساخت های حیاتی ایران تنها گوشه ای از خیانت این باند تبهکار است. درکنار سازمان مجاهدین ، نفوذی هایی تحت عنوان اصلاح طلبان در درون ایران که در چهل وسه سال گذشته همیشه درراس قدرت بوده اند ضربات جبران ناپذیری به منافع ملی ایران زده اند. این جماعت برخلاف مجاهدین خلق که جنگ مسلحانه را انتخاب کردند با نفوذ به مراکز قدرت همان ضربات را بدون ـنکه مخفی شوند و بدون آنکه جنگ مسلحانه کنند پیش بردند. تقریبا 90 درصد یا کمی پس وپیش از این جماعت هم اینک در سرویسهای کشورهای بیگانه مشغول دادن خدمات به آنها هستند تا دشمنان بتوانند بیشتر به ایران ضربه بزنند. از خبرنگارانی که در تلویزیون های سعودی نشنال تا منو تو مشغول سیاه نمائی ایران هستند تا مشاوره دهندگان به اندیشکده های صهیونیستی تا زنک ولگرد که جای دوست و دشمن نشان میدهد عموما وعمدتا از باند باصطلاح اصلاح طلبان بوده و یا هستند.

 

همه اینها را گفتیم تا به این موضوع بپردازیم که خائنین و دشمنان سیبل وهدفشان کشورایران است و نه شکل حکومت. چندی پیش خائنین در صدد بودند تا با پروپاگاندا ورزش کشور ایران را به تحریم بکشانند ودر این بین زنک ولگرد معرکه گردان این خیمه شب بازی بود واز آنسو همکاران قدیمی اش در داخل ایران هم آرزوی شکست برای تیم های ورزشی ایران میکردند اما نمیدانستند که ایران قوی شده و فهمیده رمز و راز زندگی درجنگل فقط قوی شدن است وبس درنتیجه در زمینه ورزش هم قوی شده است. ورزشکاران ایرانی از زن و مرد تا تیم های ورزشی با پیروزی های پی در پی این خائنین را نقره داغ کردند. شادی میلیونها ایرانی در داخل وخارج از ایران از پیروزی های شگفت انگیز ورزشکاران ایرانی همه این شغالها را به لانه بازگردانده.

فرقه رجوی که در هزاران اکانت جعلی مشوق پروپاگاندای زنک ولگرد بود نیزخودش را به خواب زده است. همان فرقه ای که برای پیروزی یک تیم فوتبال عراقی پیام تبریک میفرستاد اینک با پیروزی های درخشان ورزشکاران ایرانی مات ومبهوت مانده است. براستی آیا این خائنین میخواستند با تحریم ورزش ایران حکومت عوض کنند یا نه در راستای ایزوله کردن کشور ایران تلاش میکردند؟ همه اینها گواه بر این است این خائنین نه تنها به فکر مردم ایران نیستند بلکه با ذوب شدن در دشمنان ایران در رویای همانها غرق شده اند. جا دارد در کتاب های تاریخ بنویسیم تا هیچگاه نسل های آینده این خائنین را به فراموشی نسپارند واز آن بعنوان عبرت های روزگار یاد کنند.

 

به امید روزهای سراسر موفقیت وپیروزی برای مردم ایران.

منصور نظری، پاریس

نقره داغ شدن وطنفروشان با پیروزیهای پیاپی ورزشکاران ایران