پرت و پلاگویی رجوی علیه رفیق دهقان

پرت و پلاگویی رجوی علیه رفیق دهقان

وبلاگ ادوارد 12 اکتبر 2021-10-12

پرت و پلاگویی رجوی علیه رفیق دهقان 

پرت و پلاگویی باند جاسوس پرور رجوی

اخیرآ باند منحوس رجوی فراری به دلیل ریزش  نیرو و تو دهنی خوردن های محکم از جدا شدگان از فرقه کثیف و جاسوس پرورش بد جوری به پرت و پلاگویی و چرند بافی روآورده تا شاید با تکرار مزخرفات همیشگی و با مارک زدن به جداشدگان ترس و وحشت در میان اعضای جان به لب رسیده در دورن تشکیلات لرزان و رو به سرنگونی خود ایجاد کند و از هم پاشیدگی محتوم فرقه جلو گیری کند.

پرت و پلاگویی رجوی علیه رفیق دهقان

پرت و پلاگویی رجوی علیه رفیق دهقان

در سایت کثیف و مزدور آشقالگر که جیره و مواجب خود را از فرقه مزدور رجوی دریافت می کند، با مشتی کلمات مزخرف و بی سرو ته در مورد آقای رفیق دهقان روبرو می شویم که همین دو روز پیش در تلویزیون مردم حاضر شد و با زبانی ساده چهره کثیف باند رجوی را افشا کرد، نامه هایی که از زبان آقای دهقان در سایت سعودی آشقالگر چاپ شده را می توان با فیلم مصاحبه آقای دهقان مقایسه کرد و شیوه نگارش در سایت مزدور را با شیوه صحبت کردن آقای دهقان مطابقت داد تا دروغگویی های باند پلید رجوی مشخص شود.

واقعیت این است که همانگونه که خود آقای دهقان در مصاحبه خود گفتند رجوی ها بدون اطلاع وی دست به نوشتن نامه از زبان ایشان نموده تا با خیال خام خود زبان آقای دهقان را بسته باشند که مبادا دست به افشاگری علیه فرقه مزدور آلسعود بزند، اما دیدیم که رفیق دهقان در مصاحبه خود در تلویزیون مردم که بطور زنده هم پخش می شد با زبانی ساده و روستایی پته فرقه رجوی را روی آب ریخت، همین ساده صحبت کردن آقای دهقان بیانگر این است که باند رجوی از زبان او اطلاعیه دروغین نوشته و در سایت های کثیف خود نشر داده چون اساسآ طرز صحبت کردن وی حتی با یک جمله در سایت فرقه منحوس و دروغ پرداز رجوی مطابقت نمی کند، نامه ها تمامآ با ادبیات فرقه رجوی نوشته شده و جای شک و تردید هم نیست، این یکی از شگردهای کثیف لو رفته این فرقه پابه گور است که از قدیم در درون مناسبات برای به سکوت کشاندن معترضین خود بکار می رود.

 

در درون فرقه منفور رجوی از تمام اعضاء چه بالا چه پایین فرقه شاید هزاران بار با ترفند های مختلف و با حقه بازی هم نامه گرفته اند و هم امضاء، کسانی هم که سواد نداشتند خودشان دست به قلم می شدند و به جای وی انشاء می نوشتند و طرف را وادار به امضاء می کردند، اینها برای زمانی بود که اگر کسی بخواهد بر علیه فرقه حرفی بزند مثلآ رو کنند و آبرویش را ببرند، این بازی ها دیگر بسر آمده و همه می دانند که امضای زیر هر کاغذی در محیط بسته غیرقانونی و اجباری است، دوم اینکه فرقه بی آبرو و بی حیا اعلام کرده که تا کنون آقای دهقان چقدر پول از فرقه دریافت کرده، ای تف به شرف نداشته تان چرا نمی گویید که دهقان  و امثال دهقان ها چند هزار ساعت کار مجانی در اردوگاه های شما انجام داده اند و سلامتی خود را از دست داده اند؟ اگر دادگاه هی بر پا شود مطمعآ بایستی خسارت هنگفتی به تمام اعضای کنونی و سابق بپردازید چون هر کسی که هر مدتی در تشکیلات استالینی عنکبوتی شما بوده تحت ظلم و استسمار شما قرار داشته و همه را هم چه از لحاظ جسمی و چه روحی بیمار کرده اید.

به راستی که سران فرقه جنایتکار و خیانت پیشه رجوی بایستی به حال و روز خود گریه کنند و بر سرخودشان خاک بپاشند که به روز و روزگاری دچار شده اند که برای سرپا ماندن خود از ساده ترین اعضای خود هم نمی گذرند و با بیرحمی بی حساب و نامردی تمام عیار از قشر ساده ای که سواد خواندن و نوشتن ندارند و هنوز در صحبت کردن زبان فارسی دچار مشگل می شوند هم سواستفاده می کنند، اگر در نامه هایی که از زبان این بنده خدا نوشته شده دقت کنید می بینید که برای بدنام کردن دوستان جدا شده چگونه دروغ های شاخدار نوشته اند، آن احمقی که در فرقه دست به قلم می برد و چرند می نویسد انگار مغز خر نوش جان کرده، آخر ای احمق معیوب العقل گویا تو یا شما هم مثل رهبر فراری تان در توهم و خود باوری بسر می برید که گمان می کنید هر چرندی را که می نویسید مردم باور خواهند کرد، نخیر در دنیا شما تک هستید و تنها شما هستید که ریق رجوی را سر می کشید و شرم و حیا هم ندارید، با مزخرف بافتن شما از سقوط نجات پیدا نمی کنید، آینده شما و سرنوشتتان پس از سرنگون شدن اربابتان صدام رقم خورده و اگر هنوز روی یک پا لنگان لنگان راه می روید چوب روزگار را می خورید منتظر باشید تا چوب نیمسوز گریبانتان را بگیرد.

لینک به منبع

 

پرت و پلاگویی رجوی علیه رفیق دهقان 

***