انتصاب تحت عنوان مسئول اول سازمان چگونه شگل میگیرد؟

انتصاب تحت عنوان مسئول اول سازمان چگونه شگل میگیرد؟

1- انتصاب تحت عنوان مسئول اول سازمان چگونه شگل میگیرد؟ قسمت اول

رای گیری به دو شیوه انجام میشود: اول بصورت نوشتاری و یا مثلا رای مخفی است که در این رای گیری افراد باید با یگان خود باشدند و جا دیگری نروند . رای که مینویسند افراد روی کاغذ باید اول اسم خودش را مینویسند بعد اسم اون خانم  که معرفی شده است .صندوقی وجود ندارد که افراد مستقیم رای را به صندوق بیاندازد .بلکه رای خود را باید به سر تیم یا فرمانده واحد خود بدهد، فرمانده یگان رای ها را  چک می کند و اگر رای ایرادی نداشته باشد  او رای را به فرمانده ستاد میدهد

خانم زهرا معینی * 6 اکتبر 2021

انتصاب تحت عنوان مسئول اول سازمان چگونه شگل میگیرد؟

چرا مسعود رجوی این موضوع را باب کرد در صورتی که خودش از داخل زندان در زمان پهلوی بعداز اعدام بنیانگداران سازمان (محمد حنیف نژاد ،سعید محسن ، علی اصغربدیع زادگان ) هدایت سازمان را تا سال 1368 غصب کرد . بخاطر روشن شدن این بحث مسئول اول باید کمی  به عقب برگردیم به سال 1367 بعداز شکست عملیات فروغ جاویدان بعد از عملیات که تمامی نفرات باقیمانده برگشتن به عراق اولین نشستی که برگذار شد تحت عنوان نشست جمع بندی که پنج روز به طول انجامید در این نشست پنج روزه اکثر افراد نارضایی و مخالف سران نشکیلات و شخص مسعود رجوی بودند . بطوریکه تعدادی از افراد بخصوص کسانیکه ارتشی بودن (در ارتش کلاسیک خدمت کرده بودن ) خواهان محاکمه سران تشکیلات بخصوص شخص مسعود رجوی بودند و بارها مطرح کردن که باید دادگاه صحرایی تشکیل شود و این نارضایتی در نشست باعث شده بود که ما بقیه ای افراد هم به این نارضایتی بپیوندند .

از آنجایکه شمع سیاسی قوی داشت متوجه شد که اکثرا برعلیه او و سازمان شورش میکنند. کنترل سازمان از دستش خارج می شود . این نارضایتی باعث شد که این نشست پنج روزه تعطیل بشود و برای اینکه بتوانند سرپوش روی مسئله شکست فروغ جاویدان بگذارد و بحث را کاملا ایدلوژیک کرد. خودش را بعنوان رهبر ایدلوژیک جا زد وشکست رابا بهانه اینکه شما ها خوب نجنگیدید و دنبال همسرانتان بودید بر گردن نیروها انداخت . بعد از ان بود که  دنبال این مسله بود که کس دیگری مسئول اول سازمان باشد و هرچه خرابکاری می شود .فرد دیگری مسئول باشد و خودش رهبر عقیدتی بشود .

 

دقیقا کپی برداری از روی حکومت جمهوری اسلامی که در بحث رهبر عقیدتی تیز این مسله را توضیح میداد می نوشت رجوی یک دستگاه و خمینی یک دستگاه دیگر  و زیر مجموعه هاش انها را مقیایسه میکرد و در ادامه همین نشستها تنگه و توحید (خودش را با مسیح مقیایسه میکرد ) و میگفت هرکی پیرو من هست باید صلیبش را برداره بیاید و اشاره میکرد به باب های انجیل مثلا میگفت هرکسی پدر و مادرش را بیشتر از من دوست بدارد لایق من نباشد .

و شاخص خوددش بود و تمام این باب های انجیل در مورد مسیح بود را به خودش میچسباند، در ادامه به بحث های امام زمان رسید که مدعی بود امام زمان هست و مستقیم با خدا در ارتباط و به کسی پاسخگو نیست بجز خدا

در ادامه ای این بحث ها  بود که مریم قجر عضدانلو را بعنوان مسئول اول انتصاب کرد

ریل انتصاب کردن مسئول اول به چه شگلی انجام می شود ؟

اولین انتصاب خود مسعودرجوی در سال 1357  انجام داد در حالی که خیلی از زنان و مردانی بودن که صلاحیت مسئول اولی سازمان را داشتن  در اویل انقلاب اسلامی جامعه اینقدر باز و دمکراتیک بود که میتوانست انتخابات راه بیاندازد اما مسعود رجوی خودش را بعنوان مسئول اول انتصاب کرد وهمگی را مجبور کرد تا آن را بپذیرند

انتصاب دوم مریم قجر عضدانلو بود که بقیه  را مجبور به بیعت کردن کرد و مخالفین را به شدت سرکوب کرد ( داستان زندان های سال 1364 به بعد ،ارعاب و تهدید و سریع خلع رده کردن و تحت برخورد بردن نفرات ) وبه سکوت واداشت

و اما  در رابطه با انتصاب دیگر مسئولین اول چه ریلی اجرا میشود ؟

قبل از هرچیز مسعود رجوی و مریم قجرعضدانلو نفر را انتصاب میکنند و در جلسه ای سران مطرح میکنند که میخواهیم مسئول اول انتخاب کنیم که مثلا صالح ترین ،پاکترین،مسئول ترین ، و ….نظر شما در مورد خانم  ….    چی هست این خانم میتواند یک هویج یا یک بادمجان باشه و سران فرقه از آنجایی که ادمهای چاپلوسی هستند و هیچ کدام برخلاف  رجوی ها جرعت نمیکنند که صحبت کنند شروع به چاپلوسی میکنند . و تعریف و تمجید کردنها شروع می شود .

مسئول اول سازمان

بعد از لایه سران ، یک مدار پایین تر را در جریان قرار میدهند و باز همون ریل تکرار میشود . با این تقاوت که قبلی خود رجوی ها شرکت داشتن و دربازی این ریل نقش سران پررنگ تر است.

سپس در مدار سوم این نشست تشکیل میشود مثل ریل های قبلی اما در اینجا مسئولین و سران هستند که نقش بازی میکنند و در تملق گویی  بعد از این مرحله نشست عمومی برگذار میشود تحت عنوان انتصاب مسئول اول

که در اینجا مسئول اول قبلی یک گزارش در مورد مسئول جدید  ایراد میکند  به دورغ میگوید ما این مراحل را طی کردیم و صلاح ترین را انتخاب کردیم و بعد از آن از جمع میخواهند که بلند شوند و در مورد کاندیدای جدید نظر بدهند

سریعا از لای دوم و سوم شروع میکنند صف درست کردن از این خانم     تعریف و تمجید میکنند اما اگر کسی از اعضا ی رده پایین مخالف این باشد  را به نوعی سرکوب میکنند مثلا میگویند شما شناخت و ذوب شدگی حل تضاد ندارید و به نوعی حزب اللهی سازمان فضا را شلوغ میکنند که دیگران نتوانند نظر بدهند ، و بعد از آن شروع به رای گیری میکنند .

رای گیری به دو شیوه انجام میشود: اول بصورت نوشتاری و یا مثلا رای مخفی است که در این رای گیری افراد باید با یگان خود باشدند و جا دیگری نروند . رای که مینویسند افراد روی کاغذ باید اول اسم خودش را مینویسند بعد اسم اون خانم  که معرفی شده است .صندوقی وجود ندارد که افراد مستقیم رای را به صندوق بیاندازد .بلکه رای خود را باید به سر تیم یا فرمانده واحد خود بدهد، فرمانده یگان رای ها را  چک می کند و اگر رای ایرادی نداشته باشد  او رای را به فرمانده ستاد میدهد و اما اگر رای برخلاف نطرات باشد ،با ان فرد برخورد میکنند که چرا نظر مخالف نوشتی بعد از یک خط و نشان و  دعوا و تهدید ، به او یک کاغد دیگر میدهند که حالا رای درست را بنویسد .

سپس برای افرادی که رای مخالف نوشتند نشست جداگانه میگذارند و در نشست مورد حسابرسی ، توهین ،و برخورد شدید قرار میگیرد . که معمولا ان فردرا مورد ضرب و شتم قرار میگیرد که چرا مخالف بیبنه مریم هستی

بعد از این رای گیری روی کاغذ یا به اصلاح رای مخفی یک رای حضوری هم هست (که معمولا این نمایش را قبلا مسعود رجوی اجرا میکرد در حال حاضر مریم قجرعضدانلو اجرا میکنند ) موافقین مسئول اولی خانم …دستها بالا بمدت یک دقیقه که دوربین ها صحنه را ثبت کنند برای تاریخ

بعد از آن میگوید کسانیکه رای ممتنه دارند ، دست ها بالا دوربین ها روی جمعیت که اون لحظه را ثبت کنند .

و در آخر میگویید حالا کسانیکه مخالف هستن دستها را بالا ببرند و باز دوربین روی جمعیت برای ثبت .

در این شرایط و در این سالن کسی جراعت ندارد که بخواهد دستش را بعنوان رای مخالف بالا ببرد

لینک به منبع

2- انتصاب تحت عنوان مسئول اول سازمان چگونه شگل میگیرد؟ قسمت دوم

مسئول اول شدن ومعاون و….از امتیازوامکانات ویژه ای برخوردار نیستند این در حالیست که در درون تشکیلات ما به عینه دیدیم که از فرماندهان متوسط به بالاتر هرچه سطح مسئولیت بالاتر میرود امکانات و امتیازت شان ویژه می شد ،که هزاران فاکت و نمونه میشود نام برد چه از لحاظ خورد وخوراک ، پوشاک ،لوازم آرایش ،تا محل خواب و …..اگر اینطور نیست چرا دختران جوان (خانم زادها ) که معرفی شدند هیچ کدامشان در آشپزخانه کار نکردن و صورتشان آفتاب نخورد ه است ، 

خانم زهرا معینی  *  11اکتبر 2021

انتصاب تحت عنوان مسئول اول سازمان چگونه شگل میگیرد؟ قسمت دوم

در سال 1368 تا 1370 که مریم قجر عضدانلو مسئول اول سازمان انتصاب شد کسی را بعنوان معاون مسئول اول معرفی نکردند .  سال 1370 تا 1372 که فهیمه اروانی مسئول اول سازمان انتصاب شد کسی را بعنوان معاون مسئول اول اعلام نکرد  از سال 1374 تا 1376 شهرزاد صدر مسئول اول انتصاب شد معاون داشت . معاون او ثریا شهری بود که خیلی وقت هست که هیچ خبری از او نیست  سال 1374 تا 1376 مهوش سپهری بود که او هم معاون نداشت .  از این زمان به بعد که بهشته شادرو مسئول اول انتصاب شد یک معاون وسه همردیف مسئول اول اعلام شد .  نقطه ای خیلی مهم و جالبی که وجود دارد از زمانی که  زهرا مریخی به عنوان مسئول اول ثبت شد . معاون و همردیف ها از دختر بچه ها هستند که هیچگونه فعالیت سیاسی نداشته اند که در آن پخته بشوند . دستاوردی مثبتی برای تشکیلات فرقه ندارند. و اکثرا خانم زادها هستن در ایران و حکومت اخوندها  آقا زاده و ژن برتر هستن و در فرقه ی رجوی خانم زادها

 

اگر در ایران بقول مسعود رجوی هزار فامیل حکومت میکنند در تشکیلات فرقه مجددا میخواهند خاندان قاجار را برپا کنند .  مثلا  اشرف ابریشمچی  مادر مریم قجر عضدانلو پدر مهدی ابریشمچی  نرگس قجرعضدانلو  مادر شهزاد صدر  پدر محمود قجرعضدانلو برادر مریم قجر  آذر اکبر زادگان خواهر زاده مهدی ابریشمچی   قبل تر شهزاد صدر مسئول اول سازمان بوده ، از سران فرقه است ،محمود قجرعضدانلو از مسئولین قدیمی سازمان است  مهدی ابریشمچی که از سران فرقه است و همسر قبلی مریم قجرعضدانلو  علیرضا صدر از سران فرقه  کسانیکه بعنوان  معاون و همردیف  مسئول اول انتصاب شدند به خصوص در  پروسه ای اخیر هیچ کدام مطلقا قدرت کار تشکیلاتی و کار نیرویی ندارند  چونکه خودشان بچه هستند ، پروسه اجتماعی را نگذرانده اند سردی و گرمی تشکیلات را نچشیده اند .در ثانی همین همردیف های جدید ، تا بیست سال قبل به خیلی از این زنان و مردان که در تشکیلات هستند به اسم خاله و عمو صدامی کردند الان میخواهند نقش همردیف مسئول اولی را بازی کنند ؟ً!  بعنوان نمونه اشرف ابریشمچی در نشستها و یا برنامه های جمعی و یا بقول خودشان نشستهای رسمی که دارند، اشرف ابریشمچی در ردیف اول خودش را هم سطح و هم تراز قدیمترین مسئولین قرار میدهد . مثل عذرعلوی طالقانی ،زهره اخیانی ،مهوش سپهری و ….در صورتیکه به لحاظ سنی بجای بچه های انها هستند .

 

اشرف اکثرا هم درگیر مد لباس و برند وسایل ارایشی هست .  این زنان که بعنوان مسئول اول یا همردیف انتصاب شدند اول خود را رها کنند و از ان پوشش مسخره بیرون بیایند انانی که ادعای رهایی برای زنان ایران را شعار میدهند .خودشان به شدت بنیادگرا هستند . که داعش نصبت به فرقه رجوی خیلی چپ هستند . این زنان راست میگویند مانند افراد عادی جامعه لباس برتن کنند ، نه این لباسها برتن کنند  که فقط صورت آنها پیداست اینها چطور میتوانند زنان ایران و زنان جهان را رها کنند. در حالی که خودشان بدتر از زنان داعشی در غل و زنجیر هستند . .  نکته ای مهمی که قابل توجه هست اینکه سازمان مجاهدین مسئول اول خود را معادل دبیرکل در سایر احزاب میدانند ، در صورتیکه در سایر احزاب این اعضا هستند که سلسله مراتب را از پایین به بالا انتخاب میکنند .در فرقه ای رجوی برعکس عمل میکند . این سلسله مراتب است که مسئولین و اعضا را انتصاب میکنند .  سازمان مجاهدین ادعا دارند که در درون تشکیلات جناح بندی اقلیت و یا اکثریت وجود ندارد و کاربرد فراکسیون خاصی را نمایندگی نمیکنند و زد وبند پشت پرده و شرط بندی وباند وقدرت وجود ندارد  اما واقعیت چیست ؟

اشرف ابریشمچی مسئول اول سازمان

اشرف ابریشمچی دختر مهدی ابریشمچی و مریم قجرعضدانلو (رجوی)

درفرقه ای رجوی (سازمان مجاهدین )چیزی به اسم جناح وجود ندارد که بخواهد اکثریت ،اقلیت داشته باشد از انجایکه تشکیلات مجاهدین یک فرقه ای قرون وسطایی است جناح بندی یا اقلیت اکثریت یا فراکسیون خاصی را بخواهد داشته باشد . اینها ماورای این موضوع هستن چونکه کماکان در غار زندگی میکنند و در دنیا هپرتوت فکر میکنند .در جایکه نشود به یک مدار بالاتر به مسئولین انتقاد و ایراد گرفت این تشکیلات نیست این یک فرقه است  مجاهدین ادعا دارند که صادق ترین ، فداکارترین ، پاکبازترین ….کسانی هستن که به هیچ وجه دنبال قدرت نیستند در حالی که اینها یک مشت شعر وشعار هست .

 مسئول اول سازمان

مجاهدین برای به قدرت رسیدن به هر جنایتی دست زدند مثلا در جنگ هشت ساله ایران و عراق همکاری با دیکتاتور وقت عراق و همچنین همکاری با اسرایئل برای ترور دانشمندن هسته ای فروختن و افشا اسناد ملی مملکت و در درون تشکیلاتشان هم فقط کینه و نفرت و ترویج دشمنی با یکدیگر  مجاهدین ادعا دارند که مسئول اول شدن ومعاون و….از امتیازوامکانات ویژه ای برخوردار نیستند این در حالیست که در درون تشکیلات ما به عینه دیدیم که از فرماندهان متوسط به بالاتر هرچه سطح مسئولیت بالاتر میرود امکانات و امتیازت شان ویژه می شد ،که هزاران فاکت و نمونه میشود نام برد چه از لحاظ خورد وخوراک ، پوشاک ،لوازم آرایش ،تا محل خواب و …..اگر اینطور نیست چرا دختران جوان (خانم زادها ) که معرفی شدند هیچ کدامشان در آشپزخانه کار نکردن و صورتشان آفتاب نخورد ه است ، در حالی که مریم قجر عضدانلو(رجوی) میگفت من عاشق زنانی هستم که در زیر کار در آفتاب صورتشان سوخته است  مجاهدین ادعا دارند که صلاحیت مسئول اول و همردیف های مسئول اول فرمی نیست و باید بتوانند تضادهای پیچیده ای تشکیلاتی به قدمت و عرض وطول مجاهدین را حل بنماید ، این نفرات خاندان قاجار را بعنوان همردیف معرفی کردند همه آنها فرمی هستند و قدرت حل تضاد و مشکلات دونفر را ندارند ، چونکه اکثرنفرات آنها را قبول ندارند و به دید بچه به انها نگاه میکنند. و مادون تضاد هستند .سیاسی بودنشان پیش کش انها باشد

قسمت پایانی

لینک به منبع