قدرت پهبادی ایران و اراجیف رجوی

قدرت پهبادی ایران و اراجیف رجوی

قدرت پهبادی ایران و اراجیف رجوی

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، 10.10.2021

شورای به اصطلاح ملی مقاومت دست ساز رجوی یک کنفرانس مطبوعاتی افشاگرانه بر علیه صنعت پهبادی ایران در آمریکا راه انداخته است که گرداننده اصلی آن سونا صمصامی، خانم حجله نشین در رقص رهایی رجوی و علیرضا جعفر زاده جانی و سر تروریسم رجوی می ‌باشد. این دو رباط دست ساز رجوی و نماینده او در آمریکا از ضدیت و جاسوسی از برنامه اتمی ایران برای بیش از بیست سال عایدی جز روسیاهی و افشای بیش از پیش چهره ضد میهنی و مردمی رجوی عایدی برایشان نداشت و روز به روز ایران قدرتمند بر توان بازدارندگی نظامی خود در برابر دشمنان قسم خورده سرزمین و ملت ایران افزود و اربابان ترور و تزویر رجوی یکی بعد از دیگری در برابر اراده ملی و قدرت دفاعی ایران به زانو درآورد و از رویارویی با ایران پشیمان کرد.

آن ها که گروه تروریستی و آدمخوار داعش که برای به زانو درآوردن ایران را تأسیس و راه انداخته بودند وارد سوریه و عراق کردند تا از این طریق ایران را زیر فشار گذاشته و تسلیم خواسته خود کنند اما ملت ایران با اراده ملی و توان و قدرت نظامی که کسب کرده و روز به روز بر آن می افزاید توانست بر تمام این توطئه ها غلبه کند و محوری در برابر هجوم دشمنان ملت و سرزمین و مقدسات شان شکل دهند که پوزه اربابان بزرگ و کوچک رجوی و همچنین گروه های تروریستی که به جان ملت سوریه و عراق انداخته بودند به خاک بمالند و حضورشان را در نزدیکی ایران به صفر رسانده و نابودشان کنند تا جایی که ارباب اصلی رجوی مجبور به ترک منطقه کرده و این هژمونی محور مقاومت و ایران است که حرف اصلی را می زند و خواهد زد.

رجوی بداند با خودفروشی بر ضد منافع ملی ایران و در ضدیت با مردم ایران هیچ وقت نتوانسته است طی این چهل سال که خود را به دشمنان مردم ایران فروخت، حتی یک راه گشایشی برای خود بیابد بلکه هر چی جلوتر رفته ایم شاهد سرافرازی مردم ایران و انسجام اراده ملی و توان و قدرت بازدارندگی ایران بالا و بالاتر رفته و این رجوی است که روز به روز چهره ضد میهنی و مردمی اش برای ملت ایران عیان تر و رسواتر شده و به قهقرا و نیستی نزدیکتر می ‌شود.

نه فشار نظامی توانست ملت ایران را به زانو در آورد و نه تحریم اقتصادی که رجوی وطن فروش و خائن خواهان آن بود و بر گرده مرم فشار وارد می ‌کرد.

اینک مرم ایران سربلند و با افتخار راه خود را با قدرت ادامه می ‌دهند و هر توطئه و شرارتی را بر علیه خود در دم خفه خواهند کرد و به همین دلیل است که دشمنان قسم خورده ایران از سر دوستی و ارتباط با ایران در آمده و رابطه ها را بهبود می بخشند که این خود تکمیل کننده مسیر و اراده و توان ملی مردم ایران است.

لذا باید به رجوی یادآوری کرد که دریا به دهن سگ نجس نمی ‌شود. مزدوری و خودفروشی تان فقط و فقط ماهيت شيطانى و روباه صفتي شما را بر ملا خواهد.

  • از جاسوسی و دادن گرا به ارتش صدام برای موشک زدن به شهرهای ایران و‌کشتار مردم بی گناه چی عایدتان شد جز چند صباحی بیشتر حق زیستن و نفس کشیدن!
  • از مزدوری و ‌خودفروشی برای عربستان و شراکت در کشتار حجاج بی گناه ایرانی سال ۱۳۶۶ در مکه چی عایدتان شد جز ننگ و نفرین ابدی مردم ایران.
  • از همدستی با اسرائیل برای ترور دانشمندان ایرانی و نخبه گان این مرز و بوم چه دست آوردی داشتید جز اینکه اراده ملی مردم ایران برای ادامه مسیر بیشتر کرده است.
  • از همکاری اطلاعاتی با سازمان جاسوسی ترکیه لائیک در زمان تورگوت اوزال بر علیه سرزمین و منافع ملی مردم ایران چی عایدتان شد!؟
  • از حمایت گروه تروریستی داعش در سوریه و عراق برای کشتار و تخریب و ویرانی و ساقط کردن دولت‌های این دو کشور برای بقاء و ‌زندگی خوار و خفیفانه خود که این ‌وحوش را عشایر انقلابی نام نهادی چه عایدی برایتان داشت!؟
  • از جاسوسی برنامه اتمی صلح آمیز ایران و در بوق و سُرنا دمدین برای اسرائیل و آمریکا جهت حمله به ایران به مدت بیش از سی سال چه دستآوردی جز روسیاهی برای شما داشت!؟
  • حال که ایران عزتمند با قدرت دفاعی ملی بازدارنده که دشمنانش را به عقب نشینی و تعامل با آن وا داشته چه جای این فریبکاری و خناسه بازی است. آیا از خودت خجالت نمی کشید؟ با چه رویی باز بر ضد منافع ایران کنفرانس بر پا می کنید؟ مگر خریداری دارید که نجاست از دهن خود بیرون می دهید؟
  • صنعت نظامی بخصوص پهبادی ایران تیری است که دو چشم شما را کور خواهد کرد و شما را سکته مغزی می‌ کند این را آقای رجوی فراموش نکنید.
  • به امید سرافرازی هر چه بیشتر مردم ایران و افزایش روز به روز قدرت ملی و بازدارندگی دفاعی آن ها تا کور شود هر چه وطن فروش و خائن به ملت ایران است.

„پایان“