بن بست تمام عیار و انتخاب مجدد زهرا مریخی

بن بست تمام عیار و انتخاب مجدد زهرا مریخی

بن بست تمام عیار و انتخاب مجدد زهرا مریخی

 19.09.2021عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس

وضعیت سیاسی جهان به خصوص منطقه خاورمیانه به گونه ای پیش می‌رود که سرنوشت ملت های منطقه از دست کشورهای زورگو خارج شده و خود سرنوشت شان را تعیین خواهند کرد و صد البته ملت ایران با قدرت انسجام ملی خود از زیر فشارهای اقتصادی، سیاسی و نظامی که تمامیت آن را در ۴۰ سال گذشته با محدودیت و فشار مواجه کرده بود بیرون آمده و به چنان توانی از قدرت ملی و نظامی ‌و سیاسی رسیده است که به سمت جایگاه واقعی خود که همان ایران مقتدر و قدرتمند و صلح جو  است، پیش می ‌رود. دشمنان منطقه ای و غیر منطقه ای ایران به خوبی این واقعیت را درک کرده و جرأت پارس کردن آشکار و پنهان از آنها سلب شده است. بنگرید به وضعیت کمک نفتی ایران به مردم مظلوم لبنان که کشتی های ایران حامل سوخت از بیخ گوش دشمن تاریخی ملت ایران یعنی رژیم غاصب و کودک کش اسرائیل و اربابش آمریکا که مردم ایران را زیر شدیدترین تحریم های تاریخ برده است، رد می ‌کند و هیچگونه عکس العمل تهدیدآمیزی از آن ها سر نزده است.

این نشان می ‌دهد که شاخ ابرقدرتی آمریکا در برابر قدرت ملی و نظامی ایران شکسته شده است و هیاهوی تو خالی حکام غاصب اسرائیل و تهدیدات آن ها هم از رونق تبلیغاتی افتاده است و شاخ و برگی برای دشمنان واقعی ملت ایران نمانده است که بخواهند در برابر قدرت ملی و منطقه ای ایران به تهدید رو بیاورند.

حال بنگرید به فرقه مضمحل و در حال فروپاشی رجوی، این پس مانده های صدام و مزدوران عربستانی و ابزار مصرفی اسرائیل و آمریکا و… که هیچ امیدی برایشان باقی نمانده است و در باتلاق مرگ و فروپاشی دست و پا می زنند  چگونه به بازی انتخاب مسئول اول رو آورده اند که سر افراد اسیر را شیره مالیده و چند صباحی خوراک نگهداشتن آن ها را در تشکیلات و زندان آلبانی فراهم کنند.

اولین واقعیت این است که با انتخاب مجدد زهرا مریخی بعنوان پوشالی مسئول اول، بن بست در کادر زنان حلقه اول رجوی خودش را نشان داد. چرا که اگر رجوی شرایط نرمالی داشت مانند آنچه که در تبلیغات تک رسانه اش از وضعیت تشکیلات و موقعیت سیاسی فرقه می ‌گوید  می باید طبق قوانین رجوی انتخاب مسئول اول فقط برای یک دوره دو ساله است نه بیشتر.

یادم هست در قرارگاه اشرف زمانی که زیر شدید ترین ضربات تشکیلاتی ناشی از شکست ارباب یعنی صدام حسین و فرار دسته جمعی افراد تشکیلات بودیم و در آستانه فروپاشی قرار داشتیم همچنین تصمیمی برای مژگان پارسایی گرفته شد آن هم با پیام مسعود رجوی که به اصطلاح برای نفرات قانع کننده باشد چرا که نقض عهد بود و دلیلش را این چنین رجوی برای عموم توجیه کرد.

حال سؤال از مریم رجوی آلبانی نشین و شورای پس مانده رهبری اش این است که اگر در آلبانی به جای امن رسیده و در تدارک سرنگونی ملاها هستید و وضعیت تشکیلات تان نرمال است! چرا مسئول اول جدیدی انتخاب نکردید و به خورد نرینه های وحشی (رجوی به مردان می گفت نرینه های وحشی و به زنان می گفت مادینه های متمدن) نمی دهید!؟

واقعیت این است که علیرغم تبلیغات رجوی برای این خیمه شب بازی، بن بست کامل سیاسی، تشکیلاتی و ایدئولوژیکی رجوی فرا رسیده است و رجوی جز این سیرک بازی‌ها چیزی در جنته ندارد که سر نیروهای پیر و فرتوت خود شیره بمالد که از این زاویه هم هیچ وقت موفق نخواهد شد. ژست انتخاب معاونین مسئول اول از میان چند دختر جوان که رجوی توانسته با هزار ‌و یک کلک آن ها را در تشکیلات نگه دارد، نتها مزیتی برای تشکیلات در گل نشسته رجوی نیست و نخواهد بود بلکه باعث تفرقه بیشتر در میان زنان شان خواهد شد و مطمئناً مردان هم به این مضحکه تن نداده و فقط تبلیغات رجوی یک آواری می شود که به زودی بر سرش فرو خواهد ریخت و فرار و جدایی اسیران را بالا می برد.

در پایان، عضویت کشور ایران را در سازمان همکاری شانگهای به برادر مسعود و خواهر مریم تبریک صمیمانه عرض می کنم چرا که با این عمل آخوندها در محاق و بن بست کامل فرو رفتند و وقت سرنگونی از شش ماه به سه ماه کاهش یافته است. آماده باش! از شش سو به سمت خاک میهن، بعد از تسخیر و استقرار در تهران، مهرآباد آماده پذیرایی از هواپیمای اهدایی ولیعهد عربستان است که برای انتقال رهبران عقیدتی در نظر گرفته شده است.

„پایان“