گردهایی آنلاین رجوی برای چیست؟

گردهایی آنلاین رجوی برای چیست؟

گردهایی انلاین رجوی برای چیست؟

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، 11.07.2021
امسال فرقه رجوی هم چون سنوات گذشته برای گردهمایی خود بصورت آنلاین چنان به تبلیغات حول این رویداد روی آورد انگار که وضعیتی در سطح منطقه و جهان به نفع این فرقه تروریستی چرخیده است و عنقریب رجوی و پیر و پاتال های اسیرش فردا زیر چتر حمایتی اربابان قدیم به خاک پاک ایران ورود خواهند کرد و دو دستی تاج و تخت در اختیار مسعود و مریم رجوی قرار خواهند داد.
این مغز پوسیده های دگم فرقه تروریستی رجوی و در رأس آن ها مسعود و مریم رجوی خوب می دانند که این روزها در آلبانی مرگ و فروپاشی خود را در تقدیر دارند و موج فرار و جدایی و البته دقمرگ شدن اعضاء نفس رجوی و سران جنایتکارش را به شمار انداخته است و در بُعد جهانی و منطقه ای هم اربابان ثروت و ترور یکی بعد از دیگری به لانه خود خزیده و به فکر بقاء خود است .
فرقه در گل گیر کرده رجوی نمی داند که اربابش آمریکا چطور ذلیلانه و خار منطقه را ترک می ‌کند و حتی افغانستان را به خود واگذار کرد و به زودی تتمه آن ها هم از عراق و سوریه بیرون انداخته خواهند شد .
عربستان آن حامی منطقه ای رجوی چگونه از ترس قدرت ایران دست به دامن این کشور شده که در یمن راهی برای برون رفتش بیابد و بر سر یک سفره با ایران بنشیند.
دولت نور چشمی مریم رجوی در اسرائیل یعنی نتانیاهو که خصلت فریب و دروغگویی از ارکان اصلی و وجودی آن ها بود چه ذلیلانه تن به شکست داد و رفت و تحولات چطور به صورت مثبتی به نفع مردم منطقه و ایران رقم می خورد و عراق و سوریه و یمن و…. دارند بعد از بحران‌های تروریستی که اربابان روبه زوال شما(رجوی) بر کشورشان توسط تروریست‌های انقلابی و عشایری که شما نامگذاری کرده بودید، تحمیل کردند و دریای خون راه انداختند بر این جانیان تسلط یافته و ثبات در کشورشان در حالت شکل گیری است .
خطابم به مریم رجوی آلبانی نشین است که چطور از این وضعیت بغایت بحرانی تشکیلات پوسیده قلعه ماینز که تمام وجود و پیکره تشکیلاتی تان را به کام یأس و بحران و فرار و مرگ فرو برده است دقمرگ نمی شوید؟
خانم رجوی! شما هم مثل اربابتان صدام حسین در زمان جنگ با ایران هر وقت از لشکریان ایران شکست می خورد شروع به تبلیغات پیروزی می ‌کرد و جار و جنجال پیروزی بر ایران و تصرف آن سر میداد و وقتی که در یک جبهه به پیشروی و پیروزی اندکی دست می یافت مخالفین خود در هر سطحی مزورانه و مخفی از بین می برد و افسران بلند پایه خود را که گمان می برد خط او را نادیده گرفته اند از دم تیغ می گذراند .
حال شما هم که در بحرانی ترین دوران تشیلات و مناسبات خود و بدترین شرایط جهانی و منطقه ای بر ضد فرقه قرار دارید دست به تشبث های پوچ و بی محتوا همانند چنین گردهمایی آنلاین می زنید و ابراز وجود می کنید که سر افراد اسیرت شیره بمالید و ناآگاهان از وضعیت موجود را اغفال کنید و البته نیاز به این همه تبلیغات و صرف ملیون دلاری برای خرید لابی بی محتوا و پوچ دارید که تصویری از خود را نمایان کند و دیکته شما را نشخوار و پول هنگفتی به جیب بزند و خوراک مغزشویی افراد اسیر قرار دهید که شاید از ریزش و فرار و نارضایتی و سرپیچی درونی بکاهید اما بدانید که نوش دارو بعد از مرگ سهراب بی فایده است و شما محتوم به فروپاشی و شکست تشکیلاتی و نیرویی هستید و به هر ترفندی چنگ بزنید و تمام ثروت دنیا را هم خرج این هدف کنید چیزی از این واقعیت کم نخواهید کرد و وضعیت بر ضد شماست تا دست حق گریبان شما و شوهر ترسو و بزدلتان و هم چنین دیگر سران جانی و تروریست در تشکیلات تان در پای میز محاکمه عادلانه بگیرد.
یک نکته هم در رابطه با مرگ افراد در تشکیلات رجوی که باید لعنت ها نثار رهبری این فرقه کرد چرا که تا فرد در تشکیلات زنده است، هویتش گرفته می شود و از او رباط ساخته و در خدمت مسعود و مریم قرار می ‌گیرد و با این وجود روزانه مورد سرکوب، تحقیر و تهمت های ناروا قرار گرفته می شود اما همینکه در فرقه به کام مرگ کشیده شد این زوج شیطان صفت از جسد او چنان قهرمانی می سازند و حول آن تبلیغات می ‌کنند در صورتی که واقعیت چیز دیگری است و تمام افراد در تشکیلات که اسیر رهبری این فرقه هستند ناراضی هستند و بحران تشکیلاتی در درون فرقه به وجود می آورند یکی از این مسخ شدگان در تفکر تروریستی رجوی، مسعود فرشچی است که با پوئن های بسیار مثبت او را تا لحظه مرگ در تشکیلات نگه داشتند و از او سوءاستفاده می کردند. این فرد بیش از دیگران نسبت به خط و خطوط فرقه دافعه داشت و او را زنان حرمسرای رجوی تا لحظه مرگ در تشکیلات ماندگار کردند و بس. لعنت خدا و خلق خدا بر رجوی و رجوی صفتان که مرده خواری می ‌کنند و بعد از مرگ مسعود فرشچی، از او هرکول ساختند .
„پایان“