آخرین وضعیت فرقه مجاهدین خلق در آلبانی

آخرین وضعیت فرقه مجاهدین خلق در آلبانی

آخرین وضعیت فرقه مجاهدین خلق در آلبانی 

رضا اسلامی ، تیرانا،  سایت نجات یافتگان از مجاهدین خلق در آلبانی ـ ایران آزادی  ـ 09.07.2021

فرقه رجوی در طی ۴۰ سال گذشته اکنون در بدترین وضعیت در آلبانی قرار گرفته است . و حالا اوضاع به جایی رسیده است که بازهم خود رجوی وارد شده و با شلوغ کاری و شامورتی بازی، بازی دیگری را راه انداخته است و پیام تاسیس می دهد حالا تاسیس چه چیزی ؟ خد ا می داند !

این یک نوع خودکشی سیاسی در استراتژی رجوی می باشد . او در شرایطی پیام می دهد که در تشکیلات اعضا ناراضی و اقدام به فرار یا ریزش در مناسبات و ریخت وپاش تشکیلاتی زیاد باشد.

در تمام دوران حیات این فرقه همیشه اوضاع به این منوال بوده و در بر این پاشنه چرخیده است.  رجوی  وقتیکه در بن بست سیاسی و استراتژیک گیر می افتاد یک خیمه شبازی تحت عنوان موسسان و وثبت نام مجدد راه می انداخت که ماحصل آن گرفتن تعهد نامه آنهم بعد از نشست های مطول و زنجیره ای بود تا که موج‌بگذرد و تا ستون بعدی فرجی حاصل شود.

اینبار دقیقا بخاطر کارت هویت است.

رجوی مطلقا نمی خواهد افراد اسیرش هویت پیدا کنند و همواره حیاتش را در بی هویتی افرادش می پندارد که البته آنرا تئوریزه هم کرده است.مثل «مجاهد بی نام و نشان» وغیره.

امامگر می‌شود هویت انسان‌ها را از آنها سلب کرد ؟مگر می‌شود تا  ابد انسان‌ها را بدون هویت نگهداشت؟

قطعا خیر.

 

اما در کمال ناباوری در قرن بیست یکم فرقه مجاهدین خلق با ریاست رجوی مشغول اینکار است. اما اینجا نه عراق است نه دادگاه سالن میله ای و نه شکنجه گاههای قلعه سوخته و قلعه صد و نه زندان دوساله ها و نه زندان تقاطع خیابان ۴۰۰در اشرف.

اینجا  دیگر نه صدام حسین است و نه می شود که با جنایت و حذف فیریکی نفرات صدای اعتراض و نارضایتی را بپوشانی … اینجادنیا ی آزاد و قانون حاکم است.

اگر چه فرقه تلاش دارد که افراد را بی هویت و بدور از هرگونه شخصیت فردی نگهدارد ولی حالا دیگر  افرادی که در درون فرقه هستند متوجه هستند که شرایط کاملاً عوض شده و دوران حیله گری و دروغ تمام شده شرایط جدیدی در آلبانی به وجود آمده است. موضوعات زیادی عوض شده به خصوص بعد از اینکه ترامپ رفته و بایدن رئیس جمهور امریکا شده است!

در دوران ترامپ به نیروها می گفت  امریکا رژیم ایران را  سرنگون می کند و ما باید برای آن دوران آماده باشیم ولی خبری از سر نگونی نشد.( آن زمان من خودم اونجا بودم نشست های زیادی سر  این موضوع گذاشته شد) به همین خاطر نفرات در تشکیلات این فرقه سوال دارند  که چه شد که خبری از سرنگونی نشد؟

حالا اعلام موسسان پنجم ارتش آزادیبخش چیست ؟ شرایط در امریکا کاملاً عوض شده . دیگر آن امریکا ابر قدرت وجود ندارد،  چند موضوع در سطح منطقه‌ای و بین المللی عوض شده است،  مذاکره ای بر سربرجام در وین در خ انجام می شود و دست بالا را در این مذاکرات ایران دارد و نه آمریکا. موضوع بعدی در مورد منطقه بخصوص کشورهای عربی کلاً رویکرد شان با ایران عوض شده و به دنبال مذاکره با ایران هستند. موضوع بعدی انتخابات ایران است که روی نیروهای  درون تشکیلات تاثیر می‌گذارد و رجوی باید به موضوعات پاسخ بدهد.

از آنجایی که رجوی برای این موضوعات پاسخ ندارد بااعلام موسسان پنجم ارتش آزادیبخش  می خواهد نیروها را در  تشکیلات سرگرم و برای مدتی نشست های طولانی برای آنها بگذارد که جلوگیری از فرار میباشد.این هدف اصلی رجوی است.  من به مدت ۲۹ سال در درون این تشکیلات بودم فقط پیام رجوی مصرف داخلی دارد و میخواهد نیروها را برای مدتی سرگرم و در رندان مانز نگه دارد.

فقط  برای همین هست چون مردم ایران کاملا به جنایت های رجوی و این گروه داعشی اشراف دارند. رجوی کسی است که در جنگ ایران و عراق با صدام همکاری کرد کلی نیروهای ایرانی را میکشتند مردم ایران هم خوب می دانند که رجوی ۱۷۰۰۰ هزار انسان بی گناه را در کشورکشت.

من در مؤسسان دوم بودم و دیدم که رجوی در شرایطی مؤسسان دوم را اعلام کرد که در جنگ ایران و عراق کاملاً شکست خورده بود و آتش بس شده بود و نیروها سوال داشتند که ما اینجا در عراق چکار می کنیم او نیاز داشت که این نیروها را یک جوری سرگرم کند چون ریزش‌های زیادی همراه با فرار های زیادی در درون این فرقه انجام میشد.

به نظر من مسعود رجوی هیچگونه اطلاعاتی از دنیای بیرون ندارد چون اگر اطلاعاتی داشت و خبرهای روزانه را می خواند که در دنیا چه خبر است در این شرایط مؤسسان پنجم را اعلام نمی کرد.

با کدام نیرو می خوای بجنگید همه نیروها پیر شدن و توان جنگیدن ندارند و در مؤسسان اول و دوم و سوم و چهارم چیکار کردند که در پنجم کاری بکند.  آن هم از کشور آلبانی که هزاران کیلومتر با ایران فاصله دارد! آیا این هم یک داستان مسخره نیست؟

لینک به منبع

آخرین وضعیت فرقه مجاهدین خلق در آلبانی