استراتژی اره

استراتژی اره

استراتژی اره

نگاهی به موقعیت فرقه رجوی در دوران پساترامپیسم

ایران فانوس، 17.05.2021

حکایت این روزهای فرقه رجوی حکایت فردی است که روی اره نشسته و راه پس و پیش ندارد ولی با فرافکنی تمام خود را غلتان روی سرسره می پندارد. انگار همین روزها است که به سرمنزل مقصود خواهد رسید و با ارتش بی سلاح و زهوار در رفته و کانون های خیالی اش، تهران را فتح خواهد کرد.

استراتژی امروز فرقه رجوی سابقه طولانی دارد. آنان با شیوه های مبارزاتی خشونت آمیز و افراطی چنان راه را به عقب پیموده و علیه منافع مردم و منافع ملی، عمل کرده و پل های پشت سر را خراب کردند که هیچ گونه راه برگشتی حتی برای خود مد نظر قرار ندادند. همین امروز که جنگ مابین فلسطین و اسراییل، شعله ور شده و همه به تناسب آرمان و عقاید خود در این رابطه اظهار نظر می کنند اما گروهی که سابقاً به خود می بالیدند که انگیزه و شیوه های مبارزاتی خود را از قیام مردم فلسطین و در عناد با آمریکا و پایگاهش اسراییل، اتخاذ کرده اند، ولی هم اکنون با سکوت مرگبار خود قادر به اظهار نظر حتی در حد یک اشاره، نیستند. اگر حرفی به نفع اسراییل بزنند، نیروها و خاستگاه مبارزاتی خود را زیر سئوال برده و اگر به نفع فلسطین حرف بزنند، ارباب را عصبانی خواهند کرد. با این وصف هنوز خود را مستقل و غیر وابسته به امپریالیسم و اسراییل، می پندارند.

آخرین پیام منتسب به مسعود رجوی در ارتباط با انتخابات ماه آینده در ایران است. بگذریم از این که در ایران انتخابات وجود دارد و مستمراً انجام می گیرد ولی در مناسبات فرقه و طی پنجاه سال اخیر محض نمونه، حتی یک بار و در هیچ سطحی انتخابات انجام نگرفته و اعضاء اجازه انتخاب در هیچ مواردی حتی انتخاب مسایل شخصی خود را ندارند ولی مسعود رجوی در این رابطه دست پیش گرفته و کاندید برنده در انتخابات پیش رو را اعلام و نشان از ضعف و شکست و شقه رژیم و طبعاً نشان پیروزی مبارزات خود می داند.

او از یاد برده است که دوران دونالد ترامپ سپری شده و ما وارد دوران جدیدی شده ایم. دورانی که حاکمیت با قدرت های بزرگ همچون چین و آمریکا و قدرت های منطقه ای همچون عربستان سعودی، در حال مذاکره و گفتگو است و اتفاقاً ارباب متخاصم منطقه، در حال ضربه فنی توسط مردم فلسطین است. با این وصف کسی که شرایط امروز را با شرایط دوران دونالد ترامپ و ترور سردار سلیمانی، مقایسه بکند و پیروزی خیالی خود و شکست حکومت را از آن استنتاج نماید، از همان تحلیل های مالیخولیایی چهل سال گذشته و جهت روحیه دادن به نیروهای روحیه باخته است.

کانون سیاسی ـ فرهنگی ایران فانوس، روز دوشنبه هفدهم ماه می، طی نشستی ضمن تحلیل مسایل روز ایران و واکنش و عملکرد مذبوحانه فرقه رجوی در قبال اتفاقات اخیر همچنین مسایل حاشیه ای در ارتباط با فرقه را از نظر دور نداشته و به تحلیل و تفسیر در باره آن ها پرداختند.

نشست زیر بحث و تحلیل مسایل مربوط به ایران و موقعیت خطرناک فرقه رجوی است در شرایطی که صحنه را ترک می کند و نیروهای خود را از دست می دهد ولی به سیاق قبل و با شعار آی دزد موقعیت خطیر خود را به دیگران نسبت می دهد تا چند صباحی با وعده پیروزی قریب الوقوع نیروهای خود را سر کار بگذارد.

„پایان“