مریم عضدانلو باز دست به دامن سنای امریکا شد

مریم عضدانلو باز دست به دامن سنای امریکا شد

مریم عضدانلو باز دست به دامن سنای امریکا شد

وبلاگ ادوراد 06/12/2019

اسنای امریکا کنفرانسی در حمایت از اعتراضات اخیر در ایران تشکیل داده بود که البته این کنفرانس ها نه تنها کاری از پیش نمی برد که تنها برای این است که امریکا بگوید در کنار مردم ایران هست و با همین فریب و نیرنگ هم مردم را به تخریب زیرساخت ها اقتصادی کشور تحریک کند تا حون بیشتری ریخته شود تا اینکه امریکا بتواند رژیم را وادار به دادن امتیاز از را ه مزاکره کند، اما این حمایت ها و در کنار مردم ایران یعنی چی؟ کسی سردر نمیاورد چون تنها فریبی بیش نیست و در همین حمایت های لفظی، همان برگزار کنندگان کنفرانس های کذا در سنای امریکا مردم ایران را از مواد داروئی و غذائی محروم کرده اند و خواهان شدیدتر شدن تحریم های ضد انسانی بر علیه مردم ایران هم هستند، که در همین گذر هم کسانی مانند فرقه مجاهدین مانند قاشق شکسته پا به میدان میگذارند تا از این فریب و نیرنگ استفاده ببرند.

فرقه رجوی چون در اعتراضات اخیر در ایران کم آورد و برای تمام مردم جهان هم ثابت شد که این فرقه در درون ایران هیچگونه پایگاه مردمی ندارد و برای مردم ایران قابل قبول نیست با عجله پیامی برای کنفرانش کشککی سنا ارسال کرده که البته پیام به صورت ویدئو بوده تا اعضای کنفرانس با دیدن صورت خندان خانم عضدانلو از ایشان خوششان بیاید و خانم ریئس جمهور را فردی مناسب برای یک حکومت سرسپرده و مزدور مثل چلبی عراق بپذیرند.

در پیام خانم عضدانلو بوضوع پیداست که چگونه تلاش کرده تا اعتراضات اخیر در ایران را به کانون های دروغی شورشی فرقه مجاهدین، (تشکیلاتی که اکنون تشکیل شده از عده ای پیر مرد و پیر زن پوشک پوش در آسایشگاه مانز آلبانی) ربط دهد، دلیل این کار هم همین است که در بالا مشاهده کردید، چون در اعتراضات اخیر برای همه ثابت شد که این فرقه در درون ایران جائی و پایگاهی ندارد، این خانم تلاش کرده که سازمان دادن اعتراضات را به گردن بگیرد تا از دیگران عقب نماند، چرا که شعارهای گوناگونی که از درون اعتراضات بگوش می رسید حتی یک شعار در حمایت از فرقه مجاهدین نبود که نبود، البته فرقه رجوی با گردن گرفتن سازماندهی اعتراضات یک امتیاز همچون گذشته به رژیم می دهد، آن اینکه دست قوه قضاییه رژیم را باز می گذارد تا اعلام کند دستگیر شدگان منافقین بودند و به راحتی مجازات خود را اعمال کند.

نکته دیگری که در این پیام خودنمائی می کند دست التماس خانم عضدلو است که برای سرسپردگی به امریکا به سوی ترتیب دهندگان کنفراس دراز کرده، دقت کنید ایشان می کوید:

مردم ایران انتظار دارند که سنا و مجلس نمایندگان، دولت ایالات متحده، اتحادیه اروپا و همه دولت‌ها مبارزه و مقاومت مردم ایران برای سرنگونی رژیم آخوندی را به‌رسمیت بشناسند.
یک ایران آزاد، دمکراتیک، نه تنها خواست مبرم مردم ایران بلکه لازمه صلح و امنیت
در منطقه و جهان است.

منظور از مردم ایران خودش است چون فرقه رجوی خودش خودش را نماینده مردم ایران می داند یعنی به نوعی التماس می کند که امریکا و اروپا فرقه رجوی را برسمیت بشناسد، در پایان تآکید کرده که یک ایران آزاد، دمکراتیک، هم خواست مبرم مردم ایران است هم لازمه صلح و امنیت در منطقه و جهان، این کمدی را بنده نمی توانم هضم کنم، چون گوینده اش کسی است که در درون تشکیلاتش بوده ام ودیکتاتوری و فردپرستی و خرافه گرائی را در درون تشکیلتشان با چشم خویش دیده ام و تنها چیزی که مجاهدین با آن آشتی ناپذیر هستند همین آزادی و دمکراسی است که در درون تشکیلات چند هزار نفری خود نتوانستند حتی سرسوزنی اجرا کنند هیچ در اروپا هم تا مورد انتقاد قرار می گیرند منتقد را تهدید به مرگ می کنند یا با بی شرمی تمام شروع به توهین تهمت زدن می کنند، در ضمن اگر قرار باشد که حکومتی با حمایت و هدایت اروپا و امریکا سرکار بیاید نه می تواند مستقل باشد که این برای فرقه رجوی مهم نیست و نه می تواند دمکراتیک باشد که این هم برایشان مهم نیست، تنها چیزی که برای این فرقه مهم است به دست آوردن حکومت و سوار شدن بر قدرت است.
مردم ایران خود دارای شعور سیاسی بالائی هستند و خوشبختانه خوب می توانند خوب را از بد تشخیص دهند در همین اعتراضات اخیر هم نشان دادند که برای فرقه رجوی کسی در درون ایران تره خورد نمی کند و مردم ایران به تفاله های سرسپرده امریکائی یا اروپائی نیازی ندارند،ملت بزرگ ایران خود راه خود را می داند و برای انگلهای آویزان از دماغ این و آن ارزشی قائل نیست، دست به دامن شدن سنای امریکا و ریقوهای پولکی آنها دردی را از شما و فرقه دیکتاتور شما دوا نمی کند بهتر است برای حال پرشان خود فکر چاره ای دگر باشید.

مریم عضدانلو باز دست به دامن سنای امریکا شد

لینک به منبع