شرکت کانون آوا در نشست „راههای مبارزه با تروریسم“ در پارلمان اروپا

شرکت کانون آوا در نشست „راههای مبارزه با تروریسم“ در پارلمان اروپا

کانون آوا 4 دسامبر 2019 / 13 آذرماه 1398

شرکت نماینگان کانون آوا درنشست „راههای مبارزه با تروریسم“ در پارلمان اروپا

امروز چهارشنبه چهارم دسامبر2019  نشست „راههای مبارزه با تروریسم“ با حضور تعدادی از نمایندگان پارلمان اروپا و همچنین نمایندگان کمیسیون اتحادیه اروپا دریکی از تالارهای این پارلمان در بروکسل برگزارشد.

آقایان علی اکبر راستگو و رضا جبلی از کانون آوا به دعوت پارلمان اروپا در این کنفرانس شرکت کردند.

نمایندگان و اعضای کمیسیون اتحادیه اروپا در رابطه با راههای جلوگیری از فعالیتهای تروریستی و سیاست های این اتحادیه  صحبت کردند.

آقای راستگو پرزیدنت انجمن اوا در گفتگو با نمایندگان اظهارداشت: „فرقه تروریستی رجوی که تا سال ۲۰۰۹ در لیست سیاه و تروریستی اتحادیه اروپا قرارداشت از آنزمان تاکنون نه تنها از فعالیتهای خشونت امیزپرهیز نکرده بلکه بارها جداشدگان از فرقه را در شهرها و کشورهای مختلف اروپا تهدید و مورد ضرب وشتم قرارداده است. ششم دسامبر ۲۰۱۷ وقتی مریم رجوی رهبر فرقه در پارلمان اروپا حضورداشت، بدستور وی دو تن از جداشدگان بنامهای مهدی خوشحال و و عبدالکریم ابراهیمی که در حال خروج از پارلمان بودند جلو پارلمان توسط محافظان شخصی وی مورد حمله قرار گرفتند و بشدت مجروح شدند. محافظان شخصی رجوی سعی کردند آقای مهدی خوشحال را ربوده و به مقر رهبری فرقه در اورسورواردرحومه پاریس منتقل کنند. اکنون سئوال من این است که چطور می‌شود یک فرقه تروریستی به این راحتی نه تنها در کشورهای اتحادیه بلکه در همین پارلمان اینقدرآزادی عمل داشته باشد. مگر مریم رجوی در سال 2009 دردادگاه عالی اتحادیه اروپا سوگند یاد نکرد که دست از رفتارو کردارخشونت آمیز برمی دارد و با این قسم دروغ از لیست تروریستی اروپا خارج شد. چرا یک ارگان کنترل جهت بررسی رفتار سازمانها بعداز خروج از لیست تروریستی وجود ندارد؟ پیشنهاد من اینست که گروه و یا جریانی بعد از خروج از لیست دوباره دست به همان اعمال خشونت بار بزند، دوباره به لیست تروریستی بازگرداننده شود.“

آقای رضا جبلی نیز طی سخنانی همچنین در رابطه با تاریخچه تروریستی فرقه رجوی و ترور بیش از ۱۲ هزار نفر در ایران طی سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۳ ضحبت کرد و نحوه کشتار مردم عراق توسط فرقه رجوی را برای نمایندگان شرح داد.

در پایان آقایان راستگو و جبلی وضعیت اسفبار اعضای فرقه در آلبانی را برای آنها توضیح دادند. همچنین فرقه رجوی و حضور حدود سه هزار تروریست در آلبانی را تهدیدی جدی نه تنها برای آلبانی بلکه برای آینده اتحادیه دانستند و هشداردادند نبایستی با این فرقه تروریستی مماشات کرد.

مشروح کامل سخنان آقایان راستگو و جبلی متعاقبا بعد از پیاده شدن از نوار منتشر خواهدشد.

Foto 1

Foto 3

Foto 4

Foto 5

Foto 6