چرا فرقه رجوی آمار تلفاتش در زلزله تیرانا را مخفی می کند

رجوی آمار تلفات زلزله را مخفی می کند. چرا؟

چرا فرقه رجوی آمارتلفاتش در زلزله تیرانا را مخفی می کند

خانم بتول سلطانی، زنان ایران، آلمان 30.11.2019

مشاهده متن انگلیسی بالکان پست

اخیرا در تاریخ 26 نوامبر زلزله ای به قدرت 6.4 ریشتر تیرانا وهمچنین مقر فرقه رجوی در تیرانا را لرزاند تا امروز فرقه رجوی هیچ آماری از وضعیت وتلفات این زلزله نداده وطبق روال فرقه گرایانه از ورود خبرنگار یا درزخبر به بیرون نیز خودداری کرده است.

با توجه به شناختی که از این فرقه دارم مثلا زمانی که آنجا بودم با سوءاستفاده از چنین وقایعی فرقه اعضای منتقد و ناراضی خودش را نابود کرده و بعنوان کشته در آن حادثه معرفی می کند از برای مثال زنده یاد خانم ها مینو فتحعلی و مهری موسوی را که توسط خود فرقه کشته شده بودند بعدها بعنوان کشته حملات آمریکا معرفی کرد.

با شنیدن خبر این زلزله و پنهانکاری فرقه رجوی نگرانی عمیق خودم را برای کسانی که در چنگال این فرقه کماکان اسیر هستند ابراز می کنم و از مجامع بین المللی وحقوق بشری وصلیب سرخ می خواهم که با فشار فرقه رجوی را مجبور به ارائه گزارش وآمار دقیق تلفات کنند.

اعضای فرقه رجوی امکان دسترسی به رسانه ها و هیچ گونه امکان ارتباطی ندارند.

همچنین از تمامی خانواده های افراد ساکن در فرقه رجوی می خواهم با نامه نگاری به ارگانهای بین المللی خواهان اطلاع از وضعیت بستگانشان باشند.

من شخصا بستگان و دوستانی دارم که با ارائه مجدد اسامی آنها به مجامع حقوق بشری خواهان اطلاع از وضعیت آنها هستم.

با استناد به این مقاله که متن آن به انگلیسی است نویسنده مقاله از بالکان پست موفق شده صحبت کوتاهی با یکی از اعضاء داشته باشد و اشاره به بیست کشته شده است اما قبل از خروج توسط نگهبانی از فرقه تهدید می شود که باید نوار فیلم را بدهد.

بدیهی است هر چه زمان بگذرد دست فرقه رجوی بازتر خواهد بود تا تعداد بیشتری از ناراضیان را کشته و بتواند برای سایر اعضاء داخل فرقه بعنوان کشته زلزله معرفی کند.

بتول سلطانی، آلمان

29.11.2019

رونوشت به :

صلیب سرخ جهانی

سازمان حقوق بشر

(پایان)

رجوی آمار تلفات زلزله را مخفی می کند. چرا؟

لینک به منبع