خواسته هاى به حق مردم لبنان و عراق و نقش فتنه گرى رجوى

خواسته هاى به حق مردم لبنان و عراق و نقش فتنه گرى رجوى

خواسته هاى به حق مردم لبنان و عراق و نقش فتنه گرى رجوى

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، 02.11.2019

وضعيت رو به بهبود امنيتى كشور سوريه و تسلط ارتش آن كشور بر سرزمينش و شكست مفتضحانه داعش و ديگر گروه هاى تروريستى، خواب را بر بوجود آورندگان و تسليح كنندگان گروه هاى تروريستى يعنى آمريكا، اسرائيل، سعودى و امارات حرام كرده است به طورى كه به فتنه انگيزى  و اعمال غير انسانى و مداخله در خواسته هاى مردمى منطقه روى آورده اند و خواسته هاى معيشتى و صنفى و اقتصادى مردم كشورهاى لبنان و عراق روى آورده و بر موج اعتراضات سوار و خواسته شوم خود را در اين كشورها پيش مي برند كه باعث كشته شدن و هدر رفتن انرژى تظاهر كنندگان و معترضين شده است و با فتنه انداختن بين آن ها و به جان هم انداختن آن ها به قول معروف مي خواهند از آب گل آلود ماهى بگيرند و شكست خود را در صحنه نظامى كه با اهرم تروريست هايى همچون داعش و القاعده در عراق و سوريه پيش مي بردند، جبران نمايند و قلب تپنده مقاومت منطقه بر ضد زروگويى و تجاوزگرى اسرائيل و زياده خواهى پادشاهى عربستان يعنى مردم مظلوم دوست لبنان هدف اين دسيسه و توطئه ضد انسانى قرار دادند اما موفق نشدند.

در كشور عراق هم تظاهرات مسالمت آميز و به حق مردم را به انحراف كشاندند كه شايد در اين نقطه براى ارباب و نوچه و نوكرهاى منطقه اى اش راهگشايى شود و ارباب بيشتر شيره كشورهاى اين منطقه را بكشد اما باز هم با هوشيارى دولتمردان و گروه هاى سياسى اين كشور البته با رهنمودهاى مراجع شیعه در عراق نقشه شوم دشمنان آن ها به قطع و يقين نقش بر آب خواهد شد و روسياهى براى ارباب و نوچه هاى آن خواهد بود.

هدف آمريكا از بدو ورود و تسلط بر كشورهاى منطقه، فقط مصادره و به سرقت بردن ذخاير ملى كشورهاى منطقه بوده و هست و تا زمانى كه از يكه تازى خودش در منطقه به اهدافش مي رسيد، بدون درد سر اهداف و غارتگرى خود را پيش مي برد اما از وقتى كه قدرت سخت و نظامى آمريكا در منطقه بُرندگى نداشت و مقاومت مردمى كشورهاى منطقه بر ضد آمريكا و نوچه هايش شكل گرفت و محور مقاومت در برابر زورگويى آمريكا و اسرائيل، به نقطه بلوغ رسيد، امريكا به اهرم تروريسم و بوجود آوردن گروه هاى تروريستى همچون طالبان، القاعده و داعش روى آورد و وقتى هم كه تاريخ مصرف هر كدام از اين عناصر و گروه ها سر مي رسيد و ديگر براى پيش برد اهداف آمريكا سودى نداشتند، سران آن ها را همچون بن لادن و ابوبكرالبغدادى به كام مرگ و نيستى مي فرستد و با دست خودش تفاله هاى توليدى خود را دور مي اندازد.

من مي خواهم نقش مخرب و مزورانه يك گروه تروريستى كه مزدور و خائن به ملت و كشور خود است در پيش برد آهداف آمريكا، اسرائيل و سعودى يعنى فرقه تروريستى رجوى بيان كنم.

شكى نيست كه بعد از سرنگونى صدام، آمريكا از اهرم منافقين براى تحقق اهدافش استفاده مي كرد همانگونه كه اين فرقه براى صدام اهرم استثنايى بود بر ضد مردم و كشور خودش. اين تجربه هم به آمريكایی ها منتقل شد. رجوى كه در دستگاه امنيتى صدام و نيروهاى بعثى وفادار به او نقش اساسى داشت آمريكا را در همان اوان سرنگونى صدام حسین، قانع كرد كه او مي تواند نقش خوبى به نفع آمريكا بازى كند و خوش خدمت خوبى براى ارباب جديد باشد لذا بحث ديالوگ افسران ارشد بعثى با آمريكا را پيشنهاد داد و نقشه اش اتفاقا خوب گرفت و تمام كشت و كشتار مردم بي گناه عادى عراق در لواى جنگ شيعى و سنى، پيش برد و آمريكا هم از اين شيطنت و مزدورى رجوى استفاده هاى زياد مي كرد و الان هم مي كند.  تشكيل دولت اسلامى داعش و نقش عشاير انقلابى  دادن و روانه موصل كردن آن ها، از اين سناريو بيرون آمد و از اين نقشه هاى شوم آمريكا براى منطقه ظهور پيدا كرد كه البته نقش فرقه رجوى در اين ميان خيلى بارز است.

حال كه تاريخ مصرف و استفاده اين اهرم هاى تروريستى به يُمن مقاومت مردمى كشورهاى سوريه و عراق، به صفر رسيده و توسط جوانان رشيد و مقاومت جانانه آن ها در برابر تروريسم و شكست تروريسم در عراق و سوريه شاهد هستيم، شكى نيست به خشونت كشيده شدن تظاهرات مسالمت آميز اخير در دو كشور عراق و لبنان نتيجه رابطه فرقه رجوى با عناصر بعثى و بازماندگان ديكتاتور سرنگون شده عراق البته با پول و تشویق پادشاهى عربستان و حمايت و دخالت مستقيم نيروهاى آمريكايى در كشور عراق و لبنان است و تاوان اين فتنه گرى بر دوش مردم فقير و بدبخت و به جان آمده از فشار اقتصادى اين دو كشور است كه جوانان آن ها در دام شوم اين فتنه به قتلگاه فرستاده مي شوند و أجير شدگان و خط دهندگان اين فتنه ها عامل كشتار همين مردم هستند.

خطابم به فرقه رجوى و بخصوص به شخص مريم رجوى است كه تا به حال هزاران فتنه اين چنينى به بهانه مبارزه با رژيم آخوندى، رهبرى و تقديم به اربابانت كرده ايد از جمله مزدورى براى صدام و ارتش و نيروهاى امنيتى آن كشور در زمان جنگ ايران و عراق چه در داخل شهرها و مردم بى پناه چه در مرزها از نيروهاى نظامى كه در برابر تجاوز صدام به خاك ايران جانانه مقاومت مي كردند يا در كشتار اكراد در شمال و شيعيان در جنوب در قيام انتفاضه عراق و يا نقش فتنه گرى سال ١٣٦٦ كشتار حجاج ايرانى در عربستان يا نقش اصلى در جنگ طايفه اى در عراق بعد از سرنگونى صدام و بعد حمايت هاى بي دريغ از تروريسم در سوريه و هزاران فتنه و آشوب ديگر در اين كشورها! آيا اين همه فتنه گرى و مزدورى و خيانت براى خودت و شوهر ترسو و بزدلت و تشكيلات به گل نشسته ات مفيد و مثمرالثمر بوده است!؟

مطمئناً تاكتيكى شايد يك روز  بر عمر ننگينتان افزوده باشد اما مطمئن باشيد از سازمان ابوبكر البغدادى سرتر نيستيد كه اين همه خدمت به آمريكا و اسرائيل و عربستان، كرد يا سازمان القاعده و شخص بن لادن كه عاقبت توسط استفاده شونده اش يعنى ارباب با شيوه مرموز و فجيعى سربه نيست شد و به حيات خائنانه شان پايان داده شد.

خانم رجوى، مطمئن باش روزى هم در انتظار شماست كه اربابت مثل ابوبكرالبغدادى و اسامه بن لادن شوهر مفقود شده ات را از سوراخ موش بيرون آورده و همراه خودتون به قعر جهنم بفرستند، اين سزاى جانيان به دست اربابان خود است عدالت و حق  گريبان تان را خواهد گرفت و تاوان خون بناحق ريخته شده جوانان مظلوم كشورهاى ايران و عراق و لبنان و سوريه، ببار خواهد نشست. نيست و نابود خواهيد شد. به اميد نابودى تروريسم و فتنه گرى و كشتار در تمام دنيا.

„پایان“