اخراج جان بولتون از کاخ سفید چه تاثیری بر آینده مجاهدین خلق دارد؟

آینده مجاهدین خلق آلبانی پس از اخراج جان بولتون از کاخ سفید

اخراج جان بولتون از کاخ سفید چه تاثیری بر آینده مجاهدین خلق دارد؟

آینده مجاهدین خلق آلبانی پس از اخراج جان بولتون از کاخ سفید

این برنامه به ۳ رویداد در ارتباط با سازمان مجاهدین خلق می پردازد.

۱.روزسه شنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۸ – ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۹، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با یک توییت جان بولتون را از پست مشاور امنیت ملی اخراج کرده و اطلاع داد که دیگر نیازی به حضور او در کاخ سفید نیست.

۲.همزمان با این رویداد، روز جمعه ۲۲ شهریور ۱۳۹۸ برابر با ۱۳ سپتامبر ۲۰۱۹ رئیس جمهور آلبانی با مریم رجوی در زندان اشرف ۳ ملاقات کرده و از «نمایشگاه ۱۲۰ سال مقاومت برای آزادی در اشرف ۳ بازدید نمود.»

رئیس جمهور آلبانی در این صحنه آرایی فریبکارانه که از طرف مجاهدین ترتیب داده شده بود، تأکید کرد: «این امر هم‌چنین بیانگر وجود یک جنبش گسترده در داخل ایران است… من بسیار تحت تأثیر طرح ده ماده‌یی خانم مریم رجوی قرار گرفتم زیرا بر آزادی‌های بنیادین مبتنی است و بهروزی و دمکراسی برای مردم ایران را تضمین می‌کند. همه ما در آلبانی در حمایتمان از تلاش‌ها و عزم و اراده شما متحد هستیم.»

۳.سی و نهمین سالگرد جنگ ضد انسانی و ضد ایرانی صدام علیه مردم ایران. جنگی که از همان سال های اولیه با همکاری مستقیم رهبران و اعضای سازمان مجاهدین به اوج رسید و به کشتار وسیع مردم ایران انجامید.

در این برنامه با آقای محمد حسین سبحانی هستیم تا به تجزیه و تحلیل موارد ذکر شده بپردازیم.

گفتگوی جواد فیروزمند با محمد حسین سبحانی
عضو سابق شورای مرکزی سازمان مجاهدین خلق ایران

با تشکر از آقای سبحانی و کانون ایران قلم
آریا ایران – سه‌شنبه ۲ مهر ۱۳۹۸ – ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۹

آینده مجاهدین خلق آلبانی پس از اخراج جان بولتون از کاخ سفید

لینک به منبع