من طرح ده ماده ای مریم رجوی را باور می کنم اگر…؛ ف. م. سخن

من طرح ده ماده ای مریم رجوی را باور می کنم اگر…؛ ف. م. سخن

DD19EFBD-C0A1-4335-BB40-D968042577FB.jpeg«برای دوست دوران دبیرستان ام، دکتر ترشیزی، که حکومت اسلامی، جان سه برادرش را گرفت. او مرا همیشه دعوت به خواندن طرح ده ماده ای مریم رجوی می کند و نظر م را جویا می شود. این هم نظر من…. ف. م. سخن»

ترشیزی عزیز
در گفت و گوهای فیس بوکی که با هم داشتیم، شما به من اصرار می کردی که طرح ده ماده ای مریم رجوی را بخوانم و نظرم را در باره ی آن بنویسم.

با وجود این که این طرح را خوانده بودم، سعی می کردم از پاسخ دادن به شما خودداری کنم و چون نمی خواستم خاطر رنجیده ات از شهادت برادران را بیشتر برنجانم. اما اصرار شما، همچنان ادامه یافت و من اکنون نظرم را برایت می نویسم.

طرح ده ماده ای مریم رجوی -جز موضوع «ملیت»ها- کاملا متین و صحیح و به گمان من مطابق با خواست اکثریت مردم اهل فرهنگ ایران است و در این هیچ تردیدی نیست!

حتما می خواستی از من این جواب را بشنوی که من دقیقا جواب ام به تو همین است.

برای این که خوانندگان مطالب من، با این طرح ده ماده ای آشنا شوند، آن را ذیل همین مطلب منتشر می کنم.

اما این همه ی ماجرا نیست…

برای روشن شدن موضوع و بیان لُب کلام، این مثال را می زنم که کسی به کس دیگر چک مدت دار می دهد (صرف نظر از این که دادن چک مدت دار قانونی نیست ولی این فقط یک مثال است و در مثل مناقشه نیست).

قطعه چک داده شده کاملا اصل است، و در ارقام ثبت شده در آن هیچگونه خدشه ای نیست.

اما صادر کننده ی چک، آدمی ست که در نزد گیرنده ی چک و بسیاری از همکاران او معتبر نیست و به عنوان شخصی حقه باز و دروغگو شناخته می شود که بارها چک هایش برگشت خورده. طبیعی است که او، چک را نپذیرد و به صادر کننده ی چک بگوید که برو با پول نقد برگرد بیا!

و این پول نقد در این مثال چیزهایی ست که من از خانم رجوی می خواهم و اگر این چیزها را انجام دهد، به احتمال قوی چک اش را می پذیرم:
۱- بساط اردوگاه و اردوگاه بازی در آلبانی و هر جای دیگر دنیا بر چیده شود و مجاهدین ساکن در اردوگاه، بدون هیچ محدودیتی مثل تمام انسان های آزاد، بروند زندگی شان در هر جای دنیا که می خواهند ادامه دهند.

۲- بساط فرماندهی، به شکل نظامی در میان مجاهدین برچیده شود، و این سازمان، از یک سازمان شبه نظامی، تبدیل به یک سازمان کاملا سیاسی شود که هر کس خواست و شرایط اش را داشت بتواند عضو آن شود و هر کس نخواست از آن خارج شود.

۳- برای جدایی دین و دولت، ابتدا باید خواهنده ی چنین کاری نشان دهد که دین را قاطی مسائل سیاسی از جمله مسائل داخلی خودش نمی کند. بنابراین این که رهبران سازمان مجاهدین یونیفرم نظامی به تن کنند و لچک اسلامی بر سر داشته باشند باید بساط اش برچیده شود.

۴- یک کشور آزاد متکی بر حقوق بشر و آزادی بیان و رسانه باید همین امروز نشان دهد که چنین آزادی هایی را در عمل می پذیرد. بنابراین مجاهدین محترم، باید بساط فحاشی و تهدیدهای جانی و تهمت وابسته به حکومت اسلامی بودن را بر چینند و نشان دهند که واقعا به این موضوعات معتقد اند.

۵- مصیبت بزرگی که جامعه ی ما با آن روبه رو ست، دروغگویی بی شرمانه ی حکومت است. مجاهدین خلق که در بسیاری موارد دروغ گفته اند و دروغ می گویند باید بساط دروغگویی را جمع کنند و به تاریخ بسپارند.

…..

بسیار خب. حال خلاصه ی نظرم را می گویم:
اگر مجاهدین خلق موضوعات بالا را جدی بگیرند و در عمل آن ها را به اجرا بگذارند، من قطعا و یقینا برنامه ی مریم رجوی را باور می کنم و خواهان پیاده کردن آن در کنار مجاهدین خلق می شوم.
در غیر این صورت چک را با نهایت قاطعیت و بدون تعارف به خانم رجوی بر می گردانم…

*****

طرح ده ماده ای مریم رجوی

۱- از نظر ما آرای مردم، تنها ملاك سنجش است و بر همين اساس، خواهان يك حكومت جمهوری مبتنی بر آرای مردم هستيم.

۲- ما خواهان يك نظام كثرتگرا و آزادی احزاب و اجتماعات هستيم. در ايران فردا ما به كليه آزادی‌های فردی احترام می‌گذاريم و بر آزادی بيان و آزادی كامل رسانه‌ها و دسترسی بی‌قيد و شرط همگان به فضای مجازی تأكيد داريم.

۳- ما در ايران آزاد شده فردا، از لغو حكم اعدام دفاع می‌كنيم و نسبت به آن متعهديم.

۴- مقاومت ايران از جدايی دين و دولت، دفاع خواهد كرد. هرگونه تبعيض در مورد پيروان كليه اديان و مذاهب، ممنوع خواهد بود.

۵- ما به برابری كامل زنان و مردان در كليه حقوق‌سياسی، اجتماعی و مشاركت برابر زنان در رهبری‌ سياسی، معتقديم و هر گونه اَشكال تبعيض عليه زنان، ملغی خواهد شد و آنان از حق انتخاب آزادانه پوشش، ازدواج، طلاق، تحصيل و اشتغال، برخوردار خواهند بود.

۶- ايران فردا، كشور عدالت و قانون است. ما خواهان ايجاد يك نظام قضايی مدرن، مبتنی بر احترام به اصل برائت، حق دفاع، حق دادخواهی، حق برخورداری از محاكمه علنی و استقلال كامل قضات هستيم. هم‌چنين قانون شريعت آخوندی، در ايران فردا جايی نخواهد داشت.

۷- ايران فردا كشور احترام به حقوق بشر است. ما متعهد به «بيانيه جهانی حقوق بشر» و ميثاق ها و كنوانسيون‌های بين‌المللی از جمله: «ميثاق بين‌المللی حقوق مدنی و سياسی»، «كنوانسيون عليه شكنجه» و «كنوانسيون حذف كليه اشكال تبعيض عليه زنان» می‌باشيم.
ايران فردا، كشورِ برابری همه مليت‌هاست. ما بر خودمختاری كردستان ايران كه طرح آن را شورای ملی مقاومت تصويب كرده، تأكيد داريم. زبان و فرهنگ هموطنان ما از هر مليتی كه هستند، در زمره سرمايه‌های انسانی تمام مردم اين كشور است كه بايد در ايران فردا ترويج شود و گسترش پيدا كند.

۸- ما مالكيت شخصی، سرمايه‌گذاری خصوصی و بازار آزاد را به‌رسميت می‌شناسيم و اين اصل را پيشاروی خود داريم كه چه در اشتغال و چه در كسب و كار، تمام مردم ايران بايد از فرصت‌های برابر برخوردار باشند.
از نظر ما ايران فردا كشور حفاظت از محيط زيست و احيای آن خواهد بود.

۹- سياست خارجی ما مبتنی بر همزيستی مسالمت‌آميز، صلح و همكاری‌های بين‌المللی و منطقه‌ای و احترام به منشور ملل‌متحد خواهد بود.

۱۰- ايران آزاد فردا يك كشور غيراتمی و عاری از سلاح‌های كشتار جمعی خواهد بود