قرارگاه اشرف سه، کانون شورش های پنهان

قرارگاه اشرف سه، کانون شورش های پنهان

ایران فانوس، 14.08.2019

دیروز سه شنبه به تاریخ سیزدهم آگوست سال 2019، تعدادی از اعضای کانون سیاسی/ فرهنگی ایران فانوس، طی گردهمایی از شهرهای مختلف حول مسایل سیاسی و فرهنگی و همچنین شورش های پنهان در اشرف سه در آلبانی، به بحث و گفت و گو پرداختند.

اهم این گفت و گو، مربوط به استراتژی جرقه و جنگ نیابتی آمریکا توسط مجاهدین خلق است. استراتژی ای که خود را ناشیانه و ناامیدانه به سیاست های یک بام و دو هوای آمریکا و متحدین منطقه ای اش قلاب کرده و به صدباره شکست خورده و در این اثنی خیل نیروهای ناراضی و شورشی را در درون خود خلق کرده اما مثل همیشه این تبحر را نیز داشته تا مسایل داخلی خود را فرافکنانه به بیرون و دیگران نسبت دهد و خود را از گزند فروپاشی و سرنگونی دور نگهدارد همچنین در این رابطه محض پیشگیری از فرار و نارضایتی و شورش نیروهای اسیر و درمانده، افراد بالای سازمان خود را از پاریس به آلبانی و مقر مجاهدین خلق رسانده تا مثل گذشته راه های پیشگیری و سرکوب را یکی به یکی امتحان و به کار ببرند.

با این وجود که سران فرقه مدت ها طی نشست های شست و شوی مغزی و سرکوب، مانع از خروج و شورش نیروها شدند ولی نارضایتی و شورش به انحاء مختلف ادامه داشته و اعضای ناراضی و فراری که در تیرانا به سر می برند در واگویه های خود بن بست هایی از درون مناسبات جهل و تباهی را افشاء و اعتراف کردند که نیروها روحیه لازم جهت ماندن در قرارگاه اشرف سه را نداشته و امیدی به سیاست ها و جنگ و سرنگونی خیالی رهبران مجاهدین را ندارند و تماماً روحیه باخته و زهوار در رفته هستند. در این جلسه، همچنین به موضوعاتی چون جرقه و جنگ و استراتژی صبر و انتظار مجاهدین خلق و انواع وعده و وعیدها و تعهدها به ویژه از شخصیت های به غایت فاسد و دروغگوی رهبران مجاهدین و شخص مسعود رجوی که به طمع رسیدن سریع به قدرت و شهوت، نیروهای خود را به چنین روز سیاه و فلاکت کشانده سخن به میان آمد و فاکت و تحلیل ارائه شد.

جملگی اعضاء در این نشست به این مهم اذعان داشتند که افشاگری علیه فرقه رجوی یک ضرورت ملی است و تا کنون دست های پیدا و پنهان و دست اندرکاران این افشاگری، توانستند بزرگترین خطری که ایران و ایرانی را تهدید می کرد را خنثی نموده و دست شان را برای همگان رو کنند.

این نشست یک ساعته با ارائه فاکت ها و تحلیل هایی مبنی بر دروغ و دغل بودن تمامی تحلیل های آبکی و عاریه ای مجاهدین خلق در ارتباط با ایران و سرنگونی جمهوری اسلامی، خاتمه یافت و ادامه اسناد و واقعیت های مناسبات جهل و جنون، به آینده ای نزدیک موکول گردید.

https://www.youtube.com/watch?v=YUF82X1gXS8&feature=youtu.be

کانون سیاسی/ فرهنگی ایران فانوس