درود بر تمامی خانواده هایی که برای آزادی عزیزانشان قیام کردند

درود بر تمامی خانواده هایی که برای آزادی عزیزانشان قیام کردند

وبلاگ سید امیر موثقی

  13615196_1193914393993537_8576376750664795932_n

درودبر تمامی پدران و مادران و خواهران و برادرانی که برای آزادی عزیزانشان قیام کردند و به کمپ اسیران رجوی خودشان را رسانده اند و برای آزادی جگر گوشه هایشان هر رنج و مشقتی را با توجه به شرایط نا به سامان کشور عراق به جان خریدند  .

بله امروز حضور گسترده خانواده های زندانیان کمپ لیبر تی باعث شده تا رجوی دست و پای خودش را گم کند و به تصمیم دولت عراق و دولت ایران که در هماهنگی کامل و با یک اتفاق نظر سیاسی دیپلماسی هماهنگ شده برای خروج بی قید و شرط این اسیران از کمپ لیبر تی در خاک عراق اتخاذ شده است لاجرم اول مثل همیشه با خارج کردن تعداد 300 نفر در چند روز گذشته تعدادی از مزدوران و جنایتکا ران را با نامهای مختلف تحت عنوان نیرو های معمولی از عراق به آلبانی فرستاده اند و در لابلای این جنایت کاران باز تعدادی را قربانی کرده اند تا چهره این مزدوران جیره خوار رجوی صفت را پاک و معصوم جلوه دهند . 

 بله امروز دیگر زمان زمان کوتاهی هست برای اینکه رجوی بتواند جلو خروج نیرو ها را از کمپ لیبر تی بگیرد و باید که همه نیروهای پس مانده از رجوی در عراق خاک این کشور را ترک کنند حالا دو راه برای خرج این نیرو ها باقی مانده است یا باید که به کشور دیگری بروند و یا اینکه به آغوش خانواده های خود بر گردند و زندگی جدیدی را شروع کنند .   

بله رجوی به گفته ترکی الفیصل ملعون شد و مریم هم گفته اورا تائید کردو حالا نوبت تخلیه اجباری و نا خواسته کمپ لیبر تی شده است که رجوی هرگز از این موضوع خوشش نیامده است و خودش را به هر دری میکوبد تا این نیروها از خاک عراق خارج نشوند و پایگاه خودش را به خیال خودش در عراق حفظ کند  اما دوران دوران آچمز شدن رجوی صفتان هست و دوران دوران روشن شدن حقیقت ها ی نا آشکار که رجوی سالیان سال آنها را برای خود توشه و سرمایه کرده بود . 

بله کسانی همچون عباس داوری و معصومه ملک محمدی و فرشته شجاع و دیگر جنایت کارانی که به فرمان رجوی از هیچ جنایتی بر علیه نیرو های اسیر شده در خاک عراق توسط رجوی خائن کوتاهی نکرده و همواره خودشان را جزو سرسپرده های تشکیلات برای جلوگیری از ریزشهای نیرویی میپنداشتند . 

 بله من به عنوان یک فرد جدا شده از تشکیلات رجوی به دو لت آلبانی و دیگر دولتهایی که به این قبیل مزدوران پناه میدهد هشدار میدهم که مواظب باشند که مبا دا اینها همچون موریانه زیر ساخت های کشورشان را خراب کنند و آلودگی های فرقه ای را از بدترین نوع موجودش را وارد خاک آنها کنند 

سید امیر موثقی آلمان کلن

Veröffentlicht