رویای سرنگونی، شکست استراتژیکی و سیاسی و به گور رفتن تمام رویاهای مجاهدین

ﺑنا به اخبار درز پیدا کرده ازنیروهای منتقد در ﮐﺷور آﻟﺑﺎﻧﯽ، ﻓرﻗﮫ ﺗرورﯾﺳﺗﯽ رﺟوی در ﯾﮏ ﺳردرﮔﻣﯽ ﺗﺷﮑﯾﻼﺗﯽ عمیقی فرو رفته است و اضمحلال وجود این فرقه را به شددت تهدید میکند ؛ ﻟذا مریم رجوی فرمان داده تا نشستهای ﮐﮫ ﻣﺎھﯾﺗﯽ ﺗوﺟﯾﮭﯽ و در راﺳﺗﺎی ﺑﺎزﺳﺎزی اﻓﮑﺎر ﻧﻔرات درآﻟﺑﺎﻧﯽ بطور مرتب و سیستماتیک برگزار شود

اعلام „فاز سرنگونی“ با „تهاجم سیاسی“ از سوی مریم رجوی

اعلام „فاز سرنگونی“ با „تهاجم سیاسی“ از سوی مریم رجوی

پس دوستان، بیش از این خودتان را بازیچه این نامردمان وطن فروش قرار ندهید، برخیزید و یقۀ مسئول نشست را بگیرید و بگویید ما گذشته را فراموش نمی کنیم پرسش حق هر انسان است و حق ما است که به پرسشهای بحقمان پاسخ بخواهیم

مسعود رجوی در کمای مغزی است

مسعود رجوی در کمای مغزی است

اخبار مختلفی در مورد زنده یا مرده بودن وی منتشر شده است و مریم رجوی هم اخبار و اطلاعات دقیقی در این مورد به اعضای سازمان مجاهدین و افکار عمومی نمی دهد که خلاصه مسعود رجوی چه شد؟ تحلیل شما از سر نوشت مسعود رجوی چیست؟ آیا فکر میکنید مسعود رجوی زنده است یا مرده؟

خاطره ای از عملیات شرهانی و وارفتگی نیروهای مجاهدین در این عملیات

عصر همان زهره قانمی فرمانده قرارگاه موزرمی برای محمد علی آبادیان ,امین مکوندی , جلال و نفر چهارم که در مرز توسط تک تیرانداز کشته شده بود مراسم باشکوهی ترتیب داد و به مادر و برادر محمد علی آبادیان و امین مکوندی گفتند که آنها مجاهد وار به صحنه جنگ رفتند و مجاهد وار جنگیدند و مجاهد وار شهید شدند

نامه آقای کریم غلامی به خانم عاصمه جیلانی جهانگیر

نامه آقای کریم غلامی به خانم عاصمه جیلانی جهانگیر

من به عنوان یکی از اعضای سازمان مجاهدین که 25 سال سابقه عضویت در آن سازمان را داشتم، یکی از شاکیان نقض اولیه ترین حقوق انسانی خود از سازمان مجاهدین هستم. شما می توانید به عنوان یک شاهد در مورد نقض حقوق بشر در سازمان مجاهدین، روی من حساب کنید

نامه سرگشاده نادر نادری به خانم عاصمه جیلانی جهانگیر

نامه سرگشاده نادر نادری به خانم عاصمه جیلانی جهانگیر

از هم پاشیدن خانواده و حتی مفقود شدن کودکان این خانواده ها و در ضمنا بعد از طلاق های اجباری اختیار کردن اجباری زنان طلاق داده شده بعنوان همسران مسعود رجوی که در این زمینه زنانی هستند که از این سازمان توانستن فرار کنند و در دنیای آزاد زندگی کنند می توانند شهادت بدهند

وابستگی به قدرتها و دولتها، آن روی سکه مبارزه خشونت طلبانه

آنان که شعار – مبارزه امپریالیستی از لوله سلاح میگذرد – را پیوسته فریاد میکردند اکنون با همان آمران و عاملان امپریالیسم نرد عشق میبازند تنها خسران را مردم ایران کشیدند و جوانان بسیاری که تلف شدند و مادران و پدران بسیاری داغدار به جا ماندند

ملاقات میرباقر صداقی با مقامات صلیب سرخ شهر برن

خانم مسنول ……. به من گفتند در این سال گذشته بیش از بیست خانواده ایرانی ساکن سوئیس برای پیدا کردن فرزندانشان به ما مراجعه کردند و ازما خواستند که نامه هایشان را بدست فرزندانشان در کمپ تیرانا برسانیم اما محصول تلاش ما با صلیب سرخ تیرانا این نامه است که توسط صلیب سرخ تیرانا به ما فرستاده شده است

فرقه رجوی، بدون رجوی بدون عراق

لذا وضعیت جدید فرقه با آنچه که خودشان در تبلیغات جار می زنند، کیفاً فرق دارد. ایران فانوس، در این رابطه در صدد است تا وضعیت جدید فرقه رجوی در شرایط سیاسی روز و آلبانی را مورد تجزیه و تحلیل مجدد قرار دهد و به اطلاع همگان برساند. در این رابطه ویدئویی با شراکت تعدادی از اعضای قدیمی تهیه شده که در دو قسمت است و ما همچنین در روزهای آینده ادامه و قسمتهای دیگر این بحث

مصاحبه „عصر ایران“ با هوشنگ امیر احمدی

مصاحبه „عصر ایران“ با هوشنگ امیر احمدی

به نظر من ایشان می‌تواند درباره امنیت ملی با فکر بهتری عمل کند اما درباره سیاست داخلی مطمئن نیستم مگر اینکه امیراحمدی‌ها را اطراف خود جمع کند. مخلوط من و آقای سلیمانی این مملکت را نجات می‌دهد. البته بنویسید که شوخی می‌کنم