مجاهدین خلق در اعتراض به فیلم „خانه دوست کجاست

نه! خانۀ دوست آنجا نیست. این خانه سرابی بیش نیست؛ احمد را به خیال آب می‌کشاند ولی مقصد به اندازۀ در و پنجره‌های جدید روستاییان توخالی و بی‌اصالت است. تاریکی شب همه جا را فراگرفته و احمد خانۀ محمدرضا را پیدا نمی‌کند و شب که به خانه برمی‌گردد تازه باید مشق‌های خودش را بنویسد. نمی‌دانیم که آن شب بر او چه می‌گذرد.

عابدین جانباز زندانبان و شکنجه گر درهم شکسته و مواجب بگیر حاج مسعود رجوی

عابدین جانباز سال هزار سیصد و هفتاد و هفت در نشست عمومی در اسارتگاه اشرف برای اولین بار نسرین مهوش سهپری اعلام کرد که که فرقه رجوی زندان و شکنجه داره و با افتخار میگفت بیرونی هم میکنیم که همه بدونند که فرقه رجوی زندان و شکنجه داره

آیا فوتبال نماد دوستی مابین ملتهاست؟

زمانی که فقر و فساد و گرسنگی و بیماری و اعتیاد و تروریسم و جنگ و ویرانی محیط زیست، معضلی جدی برای جهان است و به اندازه همه جمعیت فرانسه آواره و بی خانمان در جهان داریم و هر دقیقه 24 تن به این جمعیت افزوده می شوند، اهدای میلیونها یورو به فوتبالیستها و مربیان و دست اندرکاران فوتبال، جای تامل و تاثر فراوان دارد.

چه کسی جاسوس و خائن هست؟

رجوی بعد از اینکه با جاسوسی برای سرویسهای اطلاعاتی غربی راه به جایی نبرد لذا برای مزدوری بیشتر علیه مردم ایران ؛ درحالیکه صدام حسین علیه مردم ایران جنگ خانمان سوز را شروع کرده بود ؛ با او پیمان صلح و دوستی یا بهتر بگویم پیمان مزدوری و جاسوسی بست و بعد برای عملی کردن این پیمان به عراق رفت و علنا علیه مردم ایران درکنار صدام حسین وارد جنگ

خیمه شب بازی مریم رجوی و سیاهی لشکر

ميخواستيد برويد در عراق تا در كوهستانها آتش ها به پا كنيد و مردم ايران را نجات دهيد، اما ديديم كه جز مزدورى و خودفروشى و كشتن جوانان ملت ايران هيچ دستآوردى نداشتيد و به جاى آزادى مردم ايران، عاقبت فرقه تروريستى تان و رهبرى ناخلف آن طمع شكست و نابودى و از هم پاشيدگى كشيد و الان دربدر و آواره اين و آن كشور شده ايد.

تحلیلی بر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا

تحلیلی بر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا یک اتحادیه اقتصادی- سیاسی است که از 28 کشور اروپایی تشکیل شده است (بعد از خروج بریتانیا اکنون 27 کشور باقی مانده است). منشأ اتحادیه اروپا به جامعه اقتصادی اروپا که در سال 1957 با توافقنامه رم بین ۶ کشور اروپایی شکل گرفت و صرفاً یک اتحادیه اقتصادی بود

نامه سرگشاده علی اکبر راستگو به آقای مایکل جیمز توتن روزنامه نگار امریکایی

نامه سرگشاده علی اکبر راستگو به آقای مایکل جیمز توتن روزنامه نگار امریکایی

دراخبارآمده که از شما برای شرکت در مراسم „تجمع ایران ازاد در پاریس (بورژه)“ در نهم جولای 2016 دعوت بعمل آمده است.

این مراسم از طرف „سازمان مجاهدین خلق با نام مستعار „شورای ملی مقاومت ایران“ برگزارمی شود.

ادعای جدید مجاهدین علیه جداشده ها

ادعای جدید مجاهدین علیه جداشده ها

با تعریفی که از جاسوس کردیم، به تنها فردی که می توان تهمت جاسوسی زد فقط مسعود رجوی است. فقط به یکی از جرائم او اشاره می کنم و آن فروختن اطلاعات انرژی اتمی ایران به عرب ها و کشورهای غربی است. مسعود رجوی، اطلاعاتی که مربوط به امنیت ملی ایران بوده