هفده ژوئن، آينه تمام نماى چهره تروريستى فرقه رجوى

اما رجوى از رو نمي رود و با شيادى خاص طورى وانمود ميكند كه هنوز هم هست و به مبارزه اش با آخوندها ادامه ميدهد. ولى براى همه روشن است كه تا پول مزدورى و خودفروشى در جيبش سرازير است، شايد از ته چاه نفس و ناله اى سر دهد، اما قطعا شرايط طورى پيش ميرود

مجاهدین در سی و پنجمین سال، با رهبری فراری و اعضای از هم پاشیده و استراتژی منهدم شده

مجاهدین در سی و پنجمین سال، با رهبری فراری و اعضای از هم پاشیده و استراتژی منهدم شده

کمتر از یک ماه به برگزاری خیمه شب بازی سالگرد 30 خرداد و یا 17 ژوئن یا تحت هر عنوان دیگر باقی نمانده است، نکته بسیار جالب توجه این است، با اینکه این خیمه شب بازی برای سالگرد شروع دوران ترور و خونریزی توسط مجاهدین در ایران است، در هیچ یک از رسانه های رسمی …