خیمه شب بازی مریم رجوی و سیاهی لشکر

ميخواستيد برويد در عراق تا در كوهستانها آتش ها به پا كنيد و مردم ايران را نجات دهيد، اما ديديم كه جز مزدورى و خودفروشى و كشتن جوانان ملت ايران هيچ دستآوردى نداشتيد و به جاى آزادى مردم ايران، عاقبت فرقه تروريستى تان و رهبرى ناخلف آن طمع شكست و نابودى و از هم پاشيدگى كشيد و الان دربدر و آواره اين و آن كشور شده ايد.

تحلیلی بر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا

تحلیلی بر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا یک اتحادیه اقتصادی- سیاسی است که از 28 کشور اروپایی تشکیل شده است (بعد از خروج بریتانیا اکنون 27 کشور باقی مانده است). منشأ اتحادیه اروپا به جامعه اقتصادی اروپا که در سال 1957 با توافقنامه رم بین ۶ کشور اروپایی شکل گرفت و صرفاً یک اتحادیه اقتصادی بود

نامه سرگشاده علی اکبر راستگو به آقای مایکل جیمز توتن روزنامه نگار امریکایی

نامه سرگشاده علی اکبر راستگو به آقای مایکل جیمز توتن روزنامه نگار امریکایی

دراخبارآمده که از شما برای شرکت در مراسم „تجمع ایران ازاد در پاریس (بورژه)“ در نهم جولای 2016 دعوت بعمل آمده است.

این مراسم از طرف „سازمان مجاهدین خلق با نام مستعار „شورای ملی مقاومت ایران“ برگزارمی شود.

ادعای جدید مجاهدین علیه جداشده ها

ادعای جدید مجاهدین علیه جداشده ها

با تعریفی که از جاسوس کردیم، به تنها فردی که می توان تهمت جاسوسی زد فقط مسعود رجوی است. فقط به یکی از جرائم او اشاره می کنم و آن فروختن اطلاعات انرژی اتمی ایران به عرب ها و کشورهای غربی است. مسعود رجوی، اطلاعاتی که مربوط به امنیت ملی ایران بوده

بازرگان دختر نداشت

بازرگان دختر نداشت

بازرگان دختر نداشت ایران فانوس، 24.06.2016 شورای ملی مقاومت که در سال 1360 با شرکت شخصیتها و گروههای سیاسی اپوزسیون در خارج از ایران تشکیل شد، به سرعت و بعد از دو تا سه سال عمرش به پایان رسید. یکی از دوستان چپ که زودتر از همه شورای رجوی را ترک کرده و مورد پرسش …

جهان و دو انقلابی که پیش رو است

به باور من که در حیطه های روانشناسی و جامعه شناسی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی نظری ندارم و تنها نظرم را در مورد تروریسم و ترمز روز جهانی ابراز می دارم، تروریسم و تروریستهایی که به دنبال انقلاب جهل و جنون و ترمزی پیش پای مردم جهان هستند و پیشبرد این امور را بدون پول و خون، محال می دانند، اولین قربانیان انقلابات فوق خواهند بود.