تکامل یک فرقه ایدئولوژیک

تکامل یک فرقه ایدئولوژیک

ویدئویی که در زیر مشاهده می کنید ، یک قسمت از یک مستند به نام ” داستان یک پایان ” می باشد که تجربیات عملی و تئوریک چندی از کارشناسان امور فرقه های ایدئولوژیک می باشد . تماشای آن برای شناخت بیشتر فرقه مجاهدین خلق مفید می باشد

خاطراتی دردناک از عراق، کتک زدن فرمانده جلوی جمع

خاطراتی دردناک از عراق، کتک زدن فرمانده جلوی جمع

با روی کار آمدن دولت خاتمی و تحلیل رجوی مبنی بر اینکه وی جام زهر و نه جرعۀ حیات برای رژیم می باشد و رژیم تا قبل از پایان دورۀ اول ریاست جمهوری خاتمی سرنگون می‌شود، همانطوریکه در نوشته قبلی توضیح دادم تیم های عملیاتی سازماندهی شدن

گزارشی از آکسیون اعتراضی در شهر کلن

اعضای جداشده در این آکسیون اعتراضی به سیاستهای روز و خانمان برانداز فرقه مجاهدین اعتراض داشتند. فرقه مجاهدین، به دستور ارباب، ناچارند تا آخرین نیروهای باقیمانده در لیبرتی را ظرف هفته های آینده از خاک عراق خارج و به کشور آلبانی منتقل کنند

پروژه چین برای تسخیر جهان

مدت‌هاست که رئيس‌جمهوری چین هر بار در سخنانش به این پروژه‌ اشاره می‌کند و از „یک خط کمربندی و یک جاده“ سخن می‌گوید. این پروژه‌ای غول‌آسا خواهد بود که حدود ۶۰ کشور در آن شرکت خواهند داشت، یعنی نیمی از جمعیت زمین

خاطره ای از سرنگونی صدام حسین و خلع سلاح مجاهدین خلق

همه ما متناقض بودیم و همین تناقضها باعث شد که نیروها احساس سرخوردگی کنند و نفر متناقض بدلیل فشارهای روحی و روانی مناسبات سازمان سعید نوروزی را در روز روشن پشت آیفا به گلوله ببندد و بکشد در حالیکه اگر او میدانست سعید برای خلاصی از فرقه رجوی چه راه خطیر و پر نشیبی را گذرانده هیچوقت سعید را هدف قرار نمیداد .

دیدار از منزل جهانگیر جمالی عضو اسیر رجوی در آلبانی

آخه عموی ما ازاین درخت خیلی خاطره دارد وخودش درکاشت وداشت آن زحمتها کشید ومن مطمئن هستم با دیدن این درخت با قدمت حتما خاطرات دوران جوانی درکنارمان برایش زنده خواهد شد ودلش به حال خانواده وروستای زیبای شیله وشت تنگ شده وهوای بازگشت به سرش خواهد زد.