کاکایی ها

کاکایی ها

کاکایی ها به تنهایی و دستجمعی زندگی می کنند و با صدا و آوازشان که به جیغ شبیه است، فضای شهر و ساحل و بندرگاه را به وجد می آورند. کاکایی هایی که در بنادر معروفی چون استانبول، ازمیر، تنکابن، بندر انزلی و در بسیاری از نقاط جهان به ویژه در اروپا و آسیا و سیبری زندگی می کنند در همه فصول سال دیده می شوند ولی در زمستان حضور فعال تری دارند

آدمک برفی

آدمک برفی

زمانی که همه آدمک می ساختند و از ساختن آدمک لذت می بردند اما من آدمکی ساخته بودم اگرچه با هزاران امید و آرزو، بعداً آدمکم بدل به کابوسم شده بود و این داستان را زمانی از گفتار به نوشتار بدل کردم که آدمک هنور جان داشت و جان می گرفت اگرچه امروز تنها شبح ترسناکی از آدمک باقی مانده است با این وجود هنوز که زمستان سر می رسد و برف می بارد به یاد آدمک می افتم و به توهمات و ترس گذشته ام ریشخندی می زنم و سریعاً خود را از کابوس آدمک رها می کنم

پايان مرحله ترامپ و بحث سرنگونى در تشكيلات رجوى

پايان مرحله ترامپ و بحث سرنگونى در تشكيلات رجوى

بنظرم رجوى سخت قافيه را باخته است و بعد از ترامپ و بولتون و پمپئو و عدم سرنگونى، وضعيت تشكيلات توصيف ناپذير است و مريم رجوى و فرماندهانش عاجز از حل اين معضل تناقض و نارضايتى درون تشكيلاتى، هستند و از درد آن به خود مي پيچند. بنابر اين، از اين پس شاهد رويش خلاصى از قيد تشكيلات تروريستى رجوى توسط نفرات اسير خواهيم بود