میلیون ها دلار پول، هزینه سالانه سخنرانان جلسات مریم رجوی

میلیون ها دلار پول، هزینه سالانه سخنرانان جلسات مریم رجوی

همانگونه که در سال های گذشته شاهد بودیم، نفراتی که سالن جلسه مریم رجوی را بنام ایرانیان مقیم اروپا و آمریکا پر می کنند، عمدتا دانشجویان و توریست های اروپای شرقی هستند. بعلاوه پناهندگان سوری، عراقی، افغانی و همینطور بی خانمان هایی که فرصت را غنیمت شمرده و از این سفره بهره مند می شوند

هشدار به تمامی ایرانیان و فارسی زبانان در سر تاسر اروپا

هشدار به تمامی ایرانیان و فارسی زبانان در سر تاسر اروپا

اینجانب بعنوان یکی از اعضای شکنجه شده و زندانی شده در این فرقه تروریستی در خاک عراق تحت حکومت صدام حسین به شما فارسی زبانان هشدار میدهم خودتان را وارد لجن زار این فرقه تروریستی نکنید و به خاطر یک سفر پوچ و بی محتوا و بدون هیچ گونه وعده و وعید که هر ساله برای دیگران تجربه شده است

زنان در دام اهریمن

زنان در دام اهریمن

زنانی که قرار بود بخشی از جامعه انسانی و مبارزه و تلاش باشند و زهدان شان عامل انرژی و حیات بشری، متاسفانه در یک فرقه بسته تروریستی به چنان سرنوشت شومی دچار شدند که نه تنها عبرت روزگار بلکه عبرت تاریخ بشر شده اند

سراسیمه ظاهر شدن خانم عاطفه اقبال در مقابل دوربین

سراسیمه ظاهر شدن خانم عاطفه اقبال در مقابل دوربین

درجای دیگرگفته بیرون اوردن رحم زنها دردرون مجاهدین توسط زوج رجوی شاید مشگل پزشکی بوده است انهم تا انجایی که ما میدونیم صد نفرهستند وازفرانسه مثال اورده است باید پرسید این چه مشگل پزشکی بوده که بصورت اپیدمی درامده است ؟ درثانی اگرمشگل پزشکی بوده چرااین مشگل پیدا شده ؟ ورجوی برای این مشگل چرا انها رانزد دکترنبرده